Mẫu Microsoft Power Automate

X X Người dùng Office 365 Office 365 Outlook

Gửi email các Tweet mới về một từ khóa nhất định cho tài khoản Office 365 của bạn

By Microsoft

Theo dõi các tweet về một từ khóa mà bạn quan tâm trong hộp thư đến Office 365 của mình. Bạn sẽ nhận được một email trong tài khoản Office 365 của mình mỗi lần có tweet về từ khóa đó cùng một số chi tiết người dùng cơ bản.

Biểu tượng dòng

Đỡ tốn công mà lại hoàn thành nhiều việc hơn

Kết nối các ứng dụng yêu thích của bạn để tự động hóa các tác vụ lặp đi lặp lại.

Biểu tượng chơi

Xem cách hoạt động

Xem video nhanh về Microsoft Power Automate.

Biểu tượng sách

Xây dựng kỹ năng của bạn

Tìm hiểu cách tạo dòng quy trình, từ dễ đến nâng cao.

Thêm nhiều mẫu để thử