Mẫu Microsoft Power Automate

Insightly Webex

Gửi thư vào Webex Teams khi có khách hàng tiềm năng được tạo trong Insightly

By Microsoft

Khi khách hàng tiềm năng được tạo trong Insightly, gửi thông điệp vào không gian Webex Teams.

Biểu tượng dòng

Đỡ tốn công mà lại hoàn thành nhiều việc hơn

Kết nối các ứng dụng yêu thích của bạn để tự động hóa các tác vụ lặp đi lặp lại.

Biểu tượng chơi

Xem cách hoạt động

Xem video nhanh về Microsoft Power Automate.

Biểu tượng sách

Xây dựng kỹ năng của bạn

Tìm hiểu cách tạo dòng quy trình, từ dễ đến nâng cao.

Thêm nhiều mẫu để thử