Mẫu Microsoft Power Automate

Nút dòng quy trình dành cho thiết bị di động OneDrive for Business

Tải ảnh lên OneDrive for Business

By Microsoft

Sử dụng nút này để dễ dàng tải hình ảnh lên OneDrive for Business mọi lúc, mọi nơi. Đã bao lần bạn và nhóm của mình muốn tải ảnh đã chụp lên cùng một vị trí dùng chung trong khi tham dự sự kiện hoặc hội nghị nào đó? Bây giờ, bạn có thể thực hiện điều này một cách dễ dàng bằng cách tạo nút, rồi chia sẻ nút với đồng nghiệp.

Biểu tượng dòng

Đỡ tốn công mà lại hoàn thành nhiều việc hơn

Kết nối các ứng dụng yêu thích của bạn để tự động hóa các tác vụ lặp đi lặp lại.

Biểu tượng chơi

Xem cách hoạt động

Xem video nhanh về Microsoft Power Automate.

Biểu tượng sách

Xây dựng kỹ năng của bạn

Tìm hiểu cách tạo dòng quy trình, từ dễ đến nâng cao.

Thêm nhiều mẫu để thử