Mẫu Microsoft Power Automate

Office 365 Outlook Microsoft Teams

Post message to Microsoft Teams when an email arrives in Office 365 Outlook

By Cộng đồng Microsoft Power Automate

When an email arrives in Office 365 Outlook, check the email body content with the specified condition. If condition matched then post a message to Microsoft Teams with email body content.

Biểu tượng dòng

Đỡ tốn công mà lại hoàn thành nhiều việc hơn

Kết nối các ứng dụng yêu thích của bạn để tự động hóa các tác vụ lặp đi lặp lại.

Biểu tượng chơi

Xem cách hoạt động

Xem video nhanh về Microsoft Power Automate.

Biểu tượng sách

Xây dựng kỹ năng của bạn

Tìm hiểu cách tạo dòng quy trình, từ dễ đến nâng cao.

Thêm nhiều mẫu để thử