Mẫu Microsoft Power Automate

Power BI Custom action

Kích hoạt một dòng với cảnh báo dựa trên dữ liệu Power BI

By Microsoft

Sử dụng mẫu này để kích hoạt dòng khi thông báo theo định hướng dữ liệu Power BI được kích hoạt. Ví dụ: bạn có thể thêm một hành động để gửi email tới người xem bất kỳ hoặc có thể thêm một vấn đề vào GitHub.

Biểu tượng dòng

Đỡ tốn công mà lại hoàn thành nhiều việc hơn

Kết nối các ứng dụng yêu thích của bạn để tự động hóa các tác vụ lặp đi lặp lại.

Biểu tượng chơi

Xem cách hoạt động

Xem video nhanh về Microsoft Power Automate.

Biểu tượng sách

Xây dựng kỹ năng của bạn

Tìm hiểu cách tạo dòng quy trình, từ dễ đến nâng cao.

Thêm nhiều mẫu để thử