Mẫu Microsoft Power Automate

UserVoice LUIS Microsoft Teams OneNote (Doanh nghiệp)

Thông báo cho nhóm của bạn và ghi nhật ký các yêu cầu tính năng

By Microsoft

Khi có đề xuất mới được gửi lên User Voice, sử dụng LUIS để dự đoán ý định. Nếu phát hiện có yêu cầu tính năng, cảnh báo cho nhóm và ghi nhật ký chi tiết vào một trang OneNote mới.

Biểu tượng dòng

Đỡ tốn công mà lại hoàn thành nhiều việc hơn

Kết nối các ứng dụng yêu thích của bạn để tự động hóa các tác vụ lặp đi lặp lại.

Biểu tượng chơi

Xem cách hoạt động

Xem video nhanh về Microsoft Power Automate.

Biểu tượng sách

Xây dựng kỹ năng của bạn

Tìm hiểu cách tạo dòng quy trình, từ dễ đến nâng cao.

Thêm nhiều mẫu để thử