Mẫu Microsoft Power Automate

Lặp lại Capsule CRM Office 365 Outlook Người dùng Office 365

Nhận email hàng tuần chứa các cơ hội Capsule CRM đã chốt trong tuần trước

By Microsoft

Hàng tuần, gửi cho tôi email chứa các cơ hội Capsule CRM đã chốt trong tuần trước.

Biểu tượng dòng

Đỡ tốn công mà lại hoàn thành nhiều việc hơn

Kết nối các ứng dụng yêu thích của bạn để tự động hóa các tác vụ lặp đi lặp lại.

Biểu tượng chơi

Xem cách hoạt động

Xem video nhanh về Microsoft Power Automate.

Biểu tượng sách

Xây dựng kỹ năng của bạn

Tìm hiểu cách tạo dòng quy trình, từ dễ đến nâng cao.

Thêm nhiều mẫu để thử