Mẫu Microsoft Power Automate

Office 365 Outlook Người dùng Office 365 Microsoft Teams

Tạo một cuộc trò chuyện Teams từ email khi email đó có "createachat'"

By Microsoft

Tạo một cuộc trò chuyện Teams từ email khi phần nội dung của email đó có "createachat"

Biểu tượng dòng

Đỡ tốn công mà lại hoàn thành nhiều việc hơn

Kết nối các ứng dụng yêu thích của bạn để tự động hóa các tác vụ lặp đi lặp lại.

Biểu tượng chơi

Xem cách hoạt động

Xem video nhanh về Microsoft Power Automate.

Biểu tượng sách

Xây dựng kỹ năng của bạn

Tìm hiểu cách tạo dòng quy trình, từ dễ đến nâng cao.

Thêm nhiều mẫu để thử