Mẫu Microsoft Power Automate

Office 365 Outlook Office 365 Outlook

Khi nhận được email mới, đề xuất Nếu email có thể là cuộc họp trong Teams

By Microsoft

Khi có email mới gửi đến, đề xuất thiết lập cuộc họp nếu email nhận được có nhiều chuỗi hội thoại.

Biểu tượng dòng

Đỡ tốn công mà lại hoàn thành nhiều việc hơn

Kết nối các ứng dụng yêu thích của bạn để tự động hóa các tác vụ lặp đi lặp lại.

Biểu tượng chơi

Xem cách hoạt động

Xem video nhanh về Microsoft Power Automate.

Biểu tượng sách

Xây dựng kỹ năng của bạn

Tìm hiểu cách tạo dòng quy trình, từ dễ đến nâng cao.

Thêm nhiều mẫu để thử