Mẫu Microsoft Power Automate

Yêu cầu Shifts for Microsoft Teams Câu trả lời Người dùng Office 365 Microsoft Teams

Chuyển tiếp Lịch ca làm việc đến lịch của tôi

By Microsoft

Cho phép người dùng xuất bản ca làm việc dưới dạng Lịch Internet để họ có thể xem lịch ca làm việc trong lịch trên thiết bị di động của mình.

Biểu tượng dòng

Đỡ tốn công mà lại hoàn thành nhiều việc hơn

Kết nối các ứng dụng yêu thích của bạn để tự động hóa các tác vụ lặp đi lặp lại.

Biểu tượng chơi

Xem cách hoạt động

Xem video nhanh về Microsoft Power Automate.

Biểu tượng sách

Xây dựng kỹ năng của bạn

Tìm hiểu cách tạo dòng quy trình, từ dễ đến nâng cao.

Thêm nhiều mẫu để thử