Mẫu Microsoft Power Automate

SharePoint SharePoint

Khi có tệp zip được thêm vào thư viện SharePoint, hãy giải nén nội dung tệp

By Cộng đồng Microsoft Power Automate

Khi có tệp zip được thêm vào thư viện SharePoint, hãy giải nén nội dung tệp và di chuyển tệp đã giải nén vào thư mục đích.

Biểu tượng dòng

Đỡ tốn công mà lại hoàn thành nhiều việc hơn

Kết nối các ứng dụng yêu thích của bạn để tự động hóa các tác vụ lặp đi lặp lại.

Biểu tượng chơi

Xem cách hoạt động

Xem video nhanh về Microsoft Power Automate.

Biểu tượng sách

Xây dựng kỹ năng của bạn

Tìm hiểu cách tạo dòng quy trình, từ dễ đến nâng cao.

Thêm nhiều mẫu để thử