Mẫu Microsoft Power Automate

Lặp lại OneNote (Doanh nghiệp) Notifications Office 365 Outlook

Gửi email kèm theo các trang OneNote đã được sửa đổi gần đây

By Cộng đồng Microsoft Power Automate

Truy xuất các trang trong sổ tay OneNote đã được sửa đổi trong số ngày nhất định và gửi cho tôi email kèm theo liên kết đến những trang đã sửa đổi.

Biểu tượng dòng

Đỡ tốn công mà lại hoàn thành nhiều việc hơn

Kết nối các ứng dụng yêu thích của bạn để tự động hóa các tác vụ lặp đi lặp lại.

Biểu tượng chơi

Xem cách hoạt động

Xem video nhanh về Microsoft Power Automate.

Biểu tượng sách

Xây dựng kỹ năng của bạn

Tìm hiểu cách tạo dòng quy trình, từ dễ đến nâng cao.

Thêm nhiều mẫu để thử