Mẫu Microsoft Power Automate

Office 365 Outlook Webex Content Conversion

Đăng email lên Webex Teams dưới dạng Không gian

By Microsoft

Đăng nội dung email lên không gian Webex Teams để cộng tác tương tác. Tạo không gian có tiêu đề là Chủ đề email, thêm tất cả email vào không gian bằng cách sử dụng các trường Người gửi, Người nhận và CC rồi đăng nội dung của email làm nội dung trong không gian.

Biểu tượng dòng

Đỡ tốn công mà lại hoàn thành nhiều việc hơn

Kết nối các ứng dụng yêu thích của bạn để tự động hóa các tác vụ lặp đi lặp lại.

Biểu tượng chơi

Xem cách hoạt động

Xem video nhanh về Microsoft Power Automate.

Biểu tượng sách

Xây dựng kỹ năng của bạn

Tìm hiểu cách tạo dòng quy trình, từ dễ đến nâng cao.

Thêm nhiều mẫu để thử