Mẫu Microsoft Power Automate

OneDrive OneDrive

Sao chép tệp từ một thư mục hoặc tài khoản OneDrive sang một tài khoản hoặc thư mục khác

By Cộng đồng Microsoft Power Automate

Nếu bạn sử dụng nhiều tài khoản OneDrive và muốn nhận được nội dung giữa các tài khoản đó thì bạn có thể dễ dàng thực hiện với mẫu này: mẫu này sẽ theo dõi một thư mục và sao chép các tệp sang thư mục còn lại. Bạn cũng có thể sử dụng mẫu này trong một tài khoản giữa hai thư mục khác nhau.

Biểu tượng dòng

Đỡ tốn công mà lại hoàn thành nhiều việc hơn

Kết nối các ứng dụng yêu thích của bạn để tự động hóa các tác vụ lặp đi lặp lại.

Biểu tượng chơi

Xem cách hoạt động

Xem video nhanh về Microsoft Power Automate.

Biểu tượng sách

Xây dựng kỹ năng của bạn

Tìm hiểu cách tạo dòng quy trình, từ dễ đến nâng cao.

Thêm nhiều mẫu để thử