Mẫu Microsoft Power Automate

Lặp lại RSS Notifications

Lấy cảm hứng hàng ngày từ Brain Pickings

By Microsoft

Mỗi ngày, nhận một email với các bài đăng Brain Pickings hàng đầu từ ngày hôm trước.

Biểu tượng dòng

Đỡ tốn công mà lại hoàn thành nhiều việc hơn

Kết nối các ứng dụng yêu thích của bạn để tự động hóa các tác vụ lặp đi lặp lại.

Biểu tượng chơi

Xem cách hoạt động

Xem video nhanh về Microsoft Power Automate.

Biểu tượng sách

Xây dựng kỹ năng của bạn

Tìm hiểu cách tạo dòng quy trình, từ dễ đến nâng cao.

Thêm nhiều mẫu để thử