Mẫu Microsoft Power Automate

GitHub Excel Online (OneDrive)

Lưu sự cố mới của GitHub vào một bảng tính Excel Online (OneDrive)

By Microsoft

Mỗi khi có vấn đề mới được mở trong GitHub, hãy lưu một bản sao của vấn đề đó vào bảng tính Excel Online (OneDrive). Bảng tính bạn chọn phải có Bảng chứa cột Title, Assignee và Created time.

Biểu tượng dòng

Đỡ tốn công mà lại hoàn thành nhiều việc hơn

Kết nối các ứng dụng yêu thích của bạn để tự động hóa các tác vụ lặp đi lặp lại.

Biểu tượng chơi

Xem cách hoạt động

Xem video nhanh về Microsoft Power Automate.

Biểu tượng sách

Xây dựng kỹ năng của bạn

Tìm hiểu cách tạo dòng quy trình, từ dễ đến nâng cao.

Thêm nhiều mẫu để thử