Mẫu Microsoft Power Automate

Office 365 Outlook Người dùng Office 365 Office 365 Outlook

Gắn cờ email quan trọng

By Microsoft

Tự động gắn cờ các email quan trọng. Bạn chỉ cần đặt những từ khóa mình mong muốn sẽ xuất hiện trong dòng chủ đề và/hoặc những người liên hệ quan trọng mà bạn muốn gắn cờ email. Sau khi bạn đặt, hệ thống sẽ gắn cờ các email khớp với tiêu chí của bạn ngay khi email đến. Nếu muốn xem email quan trọng nhất trước tiên, bạn chỉ cần sắp xếp hộp thư theo email được gắn cờ.

Biểu tượng dòng

Đỡ tốn công mà lại hoàn thành nhiều việc hơn

Kết nối các ứng dụng yêu thích của bạn để tự động hóa các tác vụ lặp đi lặp lại.

Biểu tượng chơi

Xem cách hoạt động

Xem video nhanh về Microsoft Power Automate.

Biểu tượng sách

Xây dựng kỹ năng của bạn

Tìm hiểu cách tạo dòng quy trình, từ dễ đến nâng cao.

Thêm nhiều mẫu để thử