Mẫu Microsoft Power Automate

Parserr Twitter

Trích xuất dữ liệu từ email và sử dụng trong Twitter

By Parserr

Khi thiết lập tích hợp này, bạn có thể phân tích email đến cũng như tệp đính kèm email và tự động lưu giữ thông tin được trích xuất cũng như sử dụng chúng trong bài đăng mới trong Twitter.

Biểu tượng dòng

Đỡ tốn công mà lại hoàn thành nhiều việc hơn

Kết nối các ứng dụng yêu thích của bạn để tự động hóa các tác vụ lặp đi lặp lại.

Biểu tượng chơi

Xem cách hoạt động

Xem video nhanh về Microsoft Power Automate.

Biểu tượng sách

Xây dựng kỹ năng của bạn

Tìm hiểu cách tạo dòng quy trình, từ dễ đến nâng cao.

Thêm nhiều mẫu để thử