Mẫu Microsoft Power Automate

Thủ công Office 365 Outlook

Nhấp vào nút trong Power Apps để gửi email

By Cộng đồng Microsoft Power Automate

Nhấp vào nút trong ứng dụng Power Apps để gửi email đến địa chỉ email được chỉ định.

Biểu tượng dòng

Đỡ tốn công mà lại hoàn thành nhiều việc hơn

Kết nối các ứng dụng yêu thích của bạn để tự động hóa các tác vụ lặp đi lặp lại.

Biểu tượng chơi

Xem cách hoạt động

Xem video nhanh về Microsoft Power Automate.

Biểu tượng sách

Xây dựng kỹ năng của bạn

Tìm hiểu cách tạo dòng quy trình, từ dễ đến nâng cao.

Thêm nhiều mẫu để thử