Mẫu Microsoft Power Automate

SharePoint Office 365 Outlook Người dùng Office 365 Adobe PDF Services

Email a password protected PDF from a new file in SharePoint

By Adobe PDF Services

Whenever a new file is added in your SharePoint folder, send its password protected PDF copy via email as an attachment. The password protection requires any recipients to enter the password before they can open the PDF document. Contact the flow owner for the document password.

Biểu tượng dòng

Đỡ tốn công mà lại hoàn thành nhiều việc hơn

Kết nối các ứng dụng yêu thích của bạn để tự động hóa các tác vụ lặp đi lặp lại.

Biểu tượng chơi

Xem cách hoạt động

Xem video nhanh về Microsoft Power Automate.

Biểu tượng sách

Xây dựng kỹ năng của bạn

Tìm hiểu cách tạo dòng quy trình, từ dễ đến nâng cao.

Thêm nhiều mẫu để thử