Mẫu Microsoft Power Automate

Nút dòng quy trình dành cho thiết bị di động SharePoint Encodian

Merge Excel files in a SharePoint Folder

By Encodian

Merge all Microsoft Excel and CSV files contained within a SharePoint Folder (or Document Set) to a Microsoft Excel (xlsx) document and save to a SharePoint library.

Biểu tượng dòng

Đỡ tốn công mà lại hoàn thành nhiều việc hơn

Kết nối các ứng dụng yêu thích của bạn để tự động hóa các tác vụ lặp đi lặp lại.

Biểu tượng chơi

Xem cách hoạt động

Xem video nhanh về Microsoft Power Automate.

Biểu tượng sách

Xây dựng kỹ năng của bạn

Tìm hiểu cách tạo dòng quy trình, từ dễ đến nâng cao.

Thêm nhiều mẫu để thử