Mẫu Microsoft Power Automate

JotForm Notifications Lịch Google Excel Online (OneDrive)

Gửi đặt trước JotForm vào Excel (OneDrive) và lưu sự kiện trong Lịch Google

By JotForm

Nhận thông báo mỗi khi có người đặt chỗ trên JotForm của bạn. Thông báo không chỉ giúp bạn cập nhật mà còn đặt trước thời gian được chỉ định tại biểu mẫu trên Lịch Google, rồi lưu trong Excel Online (OneDrive).

Biểu tượng dòng

Đỡ tốn công mà lại hoàn thành nhiều việc hơn

Kết nối các ứng dụng yêu thích của bạn để tự động hóa các tác vụ lặp đi lặp lại.

Biểu tượng chơi

Xem cách hoạt động

Xem video nhanh về Microsoft Power Automate.

Biểu tượng sách

Xây dựng kỹ năng của bạn

Tìm hiểu cách tạo dòng quy trình, từ dễ đến nâng cao.

Thêm nhiều mẫu để thử