Mẫu Microsoft Power Automate

SharePoint Adobe PDF Services SharePoint

Tạo bản sao PDF của tệp mới được thêm vào trong SharePoint

By Adobe PDF Services

Bất cứ khi nào một tệp mới được thêm vào thư mục SharePoint của bạn, tạo bản sao PDF của tệp đó, sau đó lưu trữ trong một thư mục khác bằng cách sử dụng Adobe PDF Services. Tệp được hỗ trợ. Chỉ hỗ trợ các tệp có phần mở rộng .doc, .docx, .ppt, .pptx, .xls, .xlsx, .bmp, .gif, .jpeg, .jpg, .png, .rtf, .tif, .tiff hoặc .txt.

Biểu tượng dòng

Đỡ tốn công mà lại hoàn thành nhiều việc hơn

Kết nối các ứng dụng yêu thích của bạn để tự động hóa các tác vụ lặp đi lặp lại.

Biểu tượng chơi

Xem cách hoạt động

Xem video nhanh về Microsoft Power Automate.

Biểu tượng sách

Xây dựng kỹ năng của bạn

Tìm hiểu cách tạo dòng quy trình, từ dễ đến nâng cao.

Thêm nhiều mẫu để thử