Mẫu Microsoft Power Automate

SharePoint Adobe PDF Services SharePoint

Create a PDF copy of newly added file in SharePoint

By Adobe PDF Services

Whenever a new file is added in your SharePoint folder, create its PDF copy, then store in a different folder using Adobe PDF Services.Supported File. Only files with .doc, .docx, .ppt, .pptx, .xls, .xlsx, .bmp, .gif, .jpeg, .jpg, .png, .rtf, .tif, .tiff or .txt extension are supported.

Biểu tượng dòng

Đỡ tốn công mà lại hoàn thành nhiều việc hơn

Kết nối các ứng dụng yêu thích của bạn để tự động hóa các tác vụ lặp đi lặp lại.

Biểu tượng chơi

Xem cách hoạt động

Xem video nhanh về Microsoft Power Automate.

Biểu tượng sách

Xây dựng kỹ năng của bạn

Tìm hiểu cách tạo dòng quy trình, từ dễ đến nâng cao.

Thêm nhiều mẫu để thử