Mẫu Microsoft Power Automate

10to8 Appointment Scheduling Smartsheet

Theo dõi chi tiết khách hàng từ 10to8 trong Smartsheet

By Microsoft

Khi có khách hàng mới được thêm vào ứng dụng Lên lịch cuộc hẹn 10to8, thêm chi tiết khách hàng vào Smartsheet. Smartsheet phải chứa các cột: CustomerId, CustomerEmail, CustomerMobile và Description.

Biểu tượng dòng

Đỡ tốn công mà lại hoàn thành nhiều việc hơn

Kết nối các ứng dụng yêu thích của bạn để tự động hóa các tác vụ lặp đi lặp lại.

Biểu tượng chơi

Xem cách hoạt động

Xem video nhanh về Microsoft Power Automate.

Biểu tượng sách

Xây dựng kỹ năng của bạn

Tìm hiểu cách tạo dòng quy trình, từ dễ đến nâng cao.

Thêm nhiều mẫu để thử