Mẫu Microsoft Power Automate

Nút dòng quy trình dành cho thiết bị di động Adobe Acrobat Sign Dropbox

Lưu tệp PDF đã ký vào Dropbox (Luật lưu giữ hồ sơ điện tử Nhật Bản)

By Cộng đồng Microsoft Power Automate

Nhập số tiền giao dịch, người nhận và ngày từ biểu mẫu đơn giản và gửi hợp đồng bằng Acrobat Sign. Sau khi hợp đồng được ký kết, chúng tôi sẽ tạo một tên tệp đáp ứng các yêu cầu tìm kiếm của Luật lưu giữ hồ sơ điện tử Nhật Bản và lưu tệp đó vào thư mục tên khách hàng trong Dropbox. Xem thêm thông tin

Biểu tượng dòng

Đỡ tốn công mà lại hoàn thành nhiều việc hơn

Kết nối các ứng dụng yêu thích của bạn để tự động hóa các tác vụ lặp đi lặp lại.

Biểu tượng chơi

Xem cách hoạt động

Xem video nhanh về Microsoft Power Automate.

Biểu tượng sách

Xây dựng kỹ năng của bạn

Tìm hiểu cách tạo dòng quy trình, từ dễ đến nâng cao.

Thêm nhiều mẫu để thử