Mẫu Microsoft Power Automate

Outlook.com OneDrive

Save Outlook.com email attachments to your OneDrive

By Cộng đồng Microsoft Power Automate

Now you can have easy access to your Outlook.com email attachments from OneDrive. All attachments sent to your Outlook.com inbox will be saved in a folder called Email attachments from Power Automate

Biểu tượng dòng

Đỡ tốn công mà lại hoàn thành nhiều việc hơn

Kết nối các ứng dụng yêu thích của bạn để tự động hóa các tác vụ lặp đi lặp lại.

Biểu tượng chơi

Xem cách hoạt động

Xem video nhanh về Microsoft Power Automate.

Biểu tượng sách

Xây dựng kỹ năng của bạn

Tìm hiểu cách tạo dòng quy trình, từ dễ đến nâng cao.

Thêm nhiều mẫu để thử