Mẫu Microsoft Power Automate

Outlook.com OneDrive

Lưu tệp đính kèm email từ Outlook.com vào OneDrive

By Cộng đồng Microsoft Power Automate

Giờ đây, bạn có thể dễ dàng truy cập vào tệp đính kèm email từ Outlook.com ngay trên OneDrive. Mọi tệp đính kèm bạn nhận được trong hộp thư Outlook.com đều sẽ được lưu trong thư mục có tên Tệp đính kèm email từ Power Automate

Biểu tượng dòng

Đỡ tốn công mà lại hoàn thành nhiều việc hơn

Kết nối các ứng dụng yêu thích của bạn để tự động hóa các tác vụ lặp đi lặp lại.

Biểu tượng chơi

Xem cách hoạt động

Xem video nhanh về Microsoft Power Automate.

Biểu tượng sách

Xây dựng kỹ năng của bạn

Tìm hiểu cách tạo dòng quy trình, từ dễ đến nâng cao.

Thêm nhiều mẫu để thử