Mẫu Microsoft Power Automate

Lặp lại Office 365 Outlook Người dùng Office 365

Gửi lời nhắc tùy chỉnh theo khoảng được chỉ định

By Cộng đồng Microsoft Power Automate

Gửi lời nhắc tùy chỉnh tới bạn theo các khoảng được chỉ định, thông qua email Outlook trong Office 365.

Biểu tượng dòng

Đỡ tốn công mà lại hoàn thành nhiều việc hơn

Kết nối các ứng dụng yêu thích của bạn để tự động hóa các tác vụ lặp đi lặp lại.

Biểu tượng chơi

Xem cách hoạt động

Xem video nhanh về Microsoft Power Automate.

Biểu tượng sách

Xây dựng kỹ năng của bạn

Tìm hiểu cách tạo dòng quy trình, từ dễ đến nâng cao.

Thêm nhiều mẫu để thử