Mẫu Microsoft Power Automate

Office 365 Outlook Microsoft To-Do (Doanh nghiệp)

Tạo nhiệm vụ To-Do khi có người nhắc đến bạn trong email trên Office 365 Outlook

By Cộng đồng Microsoft Power Automate

Hệ thống sẽ tự động tạo một nhiệm vụ trong Microsoft To-Do (Business) khi có người nhắc đến bạn trong email. Nhiệm vụ To-Do này sẽ có mọi thông tin liên quan như người gửi email và nội dung email.

Biểu tượng dòng

Đỡ tốn công mà lại hoàn thành nhiều việc hơn

Kết nối các ứng dụng yêu thích của bạn để tự động hóa các tác vụ lặp đi lặp lại.

Biểu tượng chơi

Xem cách hoạt động

Xem video nhanh về Microsoft Power Automate.

Biểu tượng sách

Xây dựng kỹ năng của bạn

Tìm hiểu cách tạo dòng quy trình, từ dễ đến nâng cao.

Thêm nhiều mẫu để thử