Mẫu Microsoft Power Automate

Twitter Office 365 Outlook Người dùng Office 365

Ứng dụng miễn phí của Tuần

By Cộng đồng Microsoft Power Automate

Gửi email khi AppStore đề xuất ứng dụng miễn phí mới của tuần

Biểu tượng dòng

Đỡ tốn công mà lại hoàn thành nhiều việc hơn

Kết nối các ứng dụng yêu thích của bạn để tự động hóa các tác vụ lặp đi lặp lại.

Biểu tượng chơi

Xem cách hoạt động

Xem video nhanh về Microsoft Power Automate.

Biểu tượng sách

Xây dựng kỹ năng của bạn

Tìm hiểu cách tạo dòng quy trình, từ dễ đến nâng cao.

Thêm nhiều mẫu để thử