Mẫu Microsoft Power Automate

Dynamics 365 Business Central Dynamics 365 Business Central Người dùng Office 365 Approvals Office 365 Outlook

Yêu cầu phê duyệt cho hóa đơn mua trong Business Central (phản hồi đầu tiên)

By Microsoft

Gửi yêu cầu phê duyệt khi có hóa đơn mua được tạo trong Microsoft Dynamics 365 Business Central. Người nhận đầu tiên để phản hồi quyết định kết quả của yêu cầu phê duyệt. Khi phê duyệt, cho phép thực hiện các hành động bổ sung trên tài liệu mua đó.

Biểu tượng dòng

Đỡ tốn công mà lại hoàn thành nhiều việc hơn

Kết nối các ứng dụng yêu thích của bạn để tự động hóa các tác vụ lặp đi lặp lại.

Biểu tượng chơi

Xem cách hoạt động

Xem video nhanh về Microsoft Power Automate.

Biểu tượng sách

Xây dựng kỹ năng của bạn

Tìm hiểu cách tạo dòng quy trình, từ dễ đến nâng cao.

Thêm nhiều mẫu để thử