Mẫu Microsoft Power Automate

Blogger Approvals Blogger

Khi có bản thảo mới được tạo, gửi để được phê duyệt

By Microsoft

Sử dụng mẫu này để tự động hóa việc gửi email bất cứ khi nào có bài đăng blog mới được tạo.

Biểu tượng dòng

Đỡ tốn công mà lại hoàn thành nhiều việc hơn

Kết nối các ứng dụng yêu thích của bạn để tự động hóa các tác vụ lặp đi lặp lại.

Biểu tượng chơi

Xem cách hoạt động

Xem video nhanh về Microsoft Power Automate.

Biểu tượng sách

Xây dựng kỹ năng của bạn

Tìm hiểu cách tạo dòng quy trình, từ dễ đến nâng cao.

Thêm nhiều mẫu để thử