Mẫu Microsoft Power Automate

Office 365 Groups SharePoint

Copy Office 365 Group Calendar Events to a SharePoint List

By Cộng đồng Microsoft Power Automate

When a new event is created on a Team Calendar in Office 365 Groups, create a copy of the event in a SharePoint list. The SharePoint list must have the columns: Title, Start Time, End Time.

Biểu tượng dòng

Đỡ tốn công mà lại hoàn thành nhiều việc hơn

Kết nối các ứng dụng yêu thích của bạn để tự động hóa các tác vụ lặp đi lặp lại.

Biểu tượng chơi

Xem cách hoạt động

Xem video nhanh về Microsoft Power Automate.

Biểu tượng sách

Xây dựng kỹ năng của bạn

Tìm hiểu cách tạo dòng quy trình, từ dễ đến nâng cao.

Thêm nhiều mẫu để thử