Mẫu Microsoft Power Automate

Service Bus FTP

Tạo tệp trong FTP cho Thông điệp Azure Queue mới

By Microsoft

Đối với mỗi thông điệp được thả vào hàng đợi Azure Service Bus, một tệp sẽ được tạo trong FTP của bạn. Bạn có thể chọn thư mục và tên tệp sẽ là ID thông điệp.

Biểu tượng dòng

Đỡ tốn công mà lại hoàn thành nhiều việc hơn

Kết nối các ứng dụng yêu thích của bạn để tự động hóa các tác vụ lặp đi lặp lại.

Biểu tượng chơi

Xem cách hoạt động

Xem video nhanh về Microsoft Power Automate.

Biểu tượng sách

Xây dựng kỹ năng của bạn

Tìm hiểu cách tạo dòng quy trình, từ dễ đến nâng cao.

Thêm nhiều mẫu để thử