Mẫu Microsoft Power Automate

Parserr Google Trang tính

Thêm dữ liệu được trích xuất từ email Parserr của bạn vào Trang tính Google

By Parserr

Bạn vẫn đang sao chép tên và chi tiết liên hệ từ email vào Google Trang tính? Việc thiết lập tiện ích tích hợp này cho phép bạn phân tích cú pháp của email đến cũng như tệp đính kèm email, rồi tự động lưu giữ thông tin được trích xuất dưới dạng hàng mới trong bảng tính của Google Trang tính.

Biểu tượng dòng

Đỡ tốn công mà lại hoàn thành nhiều việc hơn

Kết nối các ứng dụng yêu thích của bạn để tự động hóa các tác vụ lặp đi lặp lại.

Biểu tượng chơi

Xem cách hoạt động

Xem video nhanh về Microsoft Power Automate.

Biểu tượng sách

Xây dựng kỹ năng của bạn

Tìm hiểu cách tạo dòng quy trình, từ dễ đến nâng cao.

Thêm nhiều mẫu để thử