Mẫu Microsoft Power Automate

OneDrive for Business Notifications

Nhận thông báo đẩy khi có tệp mới được thêm vào OneDrive for Business

By Microsoft

Nhận email mỗi khi có tệp mới được thêm vào OneDrive for Business. Bạn sẽ cần một bản cài đặt ứng dụng Power Automate cho mẫu này.

Biểu tượng dòng

Đỡ tốn công mà lại hoàn thành nhiều việc hơn

Kết nối các ứng dụng yêu thích của bạn để tự động hóa các tác vụ lặp đi lặp lại.

Biểu tượng chơi

Xem cách hoạt động

Xem video nhanh về Microsoft Power Automate.

Biểu tượng sách

Xây dựng kỹ năng của bạn

Tìm hiểu cách tạo dòng quy trình, từ dễ đến nâng cao.

Thêm nhiều mẫu để thử