Mẫu Microsoft Power Automate

Lặp lại Dynamics 365 (không dùng nữa) Office 365 Outlook

Theo dõi khách hàng tiềm năng Dynamics 365 đã mở tuần trước và gửi email

By Microsoft

Hàng tuần, theo dõi các khách hàng tiềm năng đã mở vào tuần trước trong Dynamics 365 và gửi email thông báo.

Biểu tượng dòng

Đỡ tốn công mà lại hoàn thành nhiều việc hơn

Kết nối các ứng dụng yêu thích của bạn để tự động hóa các tác vụ lặp đi lặp lại.

Biểu tượng chơi

Xem cách hoạt động

Xem video nhanh về Microsoft Power Automate.

Biểu tượng sách

Xây dựng kỹ năng của bạn

Tìm hiểu cách tạo dòng quy trình, từ dễ đến nâng cao.

Thêm nhiều mẫu để thử