Mẫu Microsoft Power Automate

SharePoint Approvals SharePoint

Khi có mục được tạo trong Danh sách SharePoint, gửi phê duyệt và tạo mục

By Cộng đồng Microsoft Power Automate

Khi có mục được tạo trong một Danh sách SharePoint được chỉ định, gửi phê duyệt. Khi phê duyệt, tạo mục tương tự trong một Danh sách SharePoint được chỉ định khác.

Biểu tượng dòng

Đỡ tốn công mà lại hoàn thành nhiều việc hơn

Kết nối các ứng dụng yêu thích của bạn để tự động hóa các tác vụ lặp đi lặp lại.

Biểu tượng chơi

Xem cách hoạt động

Xem video nhanh về Microsoft Power Automate.

Biểu tượng sách

Xây dựng kỹ năng của bạn

Tìm hiểu cách tạo dòng quy trình, từ dễ đến nâng cao.

Thêm nhiều mẫu để thử