Một người đang đeo tai nghe

Process Advisor

Hiểu và cải thiện quy trình của bạn

Đơn giản hóa cách thức làm việc của bạn bằng cách khám phá các nút cổ chai trong quy trình làm việc và tìm cơ hội tự động hóa thông qua Process Advisor, tính năng khai thác quy trình và tác vụ trong Power Automate.

Cải thiện quy trình làm việc của bạn

Loại bỏ nhu cầu phải phỏng đoán về những gì cần tối ưu hóa nhờ trải nghiệm có hướng dẫn, giúp bạn hiểu rõ hơn về các quy trình công việc của mình để có thể tiến hành tối ưu hóa.

 • Thu được thông tin chuyên sâu
 • Trao quyền cho bạn và người khác
 • Trực quan hóa các quy trình từ đầu đến cuối.
 • Nhìn ra cơ hội cải thiện.
 • Tăng hiệu suất làm việc.
 • Xác định các bước chiếm thời gian của bạn.
 • Theo dõi các chỉ số quan trọng.
 • Phân tích mức dùng ứng dụng.
 • Sử dụng giao diện trực quan.
 • Sử dụng dữ liệu công việc hoặc trình ghi đơn giản.
 • Chia sẻ quy trình và cộng tác.

Sơ lược về Process Advisor

Đi sâu tìm hiểu cách thức hoạt động của tổ chức bạn và tìm ra các cách tự động hóa mới với tính năng khai thác quy trình và tác vụ.

Khai thác quy trình (bản xem trước)

Khám phá những phần công việc kém hiệu quả trên khắp tổ chức của bạn.

 • Kết nối, chuyển đổi và tải dữ liệu lên từ các nguồn đa dạng.

 • Trực quan hóa bản đồ quy trình và thu được thông tin chuyên sâu từ dữ liệu.

 • Hiểu các quy trình công việc phức tạp diễn ra trên khắp tổ chức của bạn.

Khai thác tác vụ

Thu nạp và phân tích các hoạt động trên máy tính để bàn.

 • Ghi lại các hành động cần thiết để hoàn thành một quy trình.

 • Trực quan hóa bản đồ quy trình để phân tích các hành động và có được thông tin chuyên sâu.

 • Sử dụng những thông tin chuyên sâu và đề xuất có hướng dẫn này để bắt đầu tự động hóa.

Bắt đầu với Process Advisor trong Power Automate