Một người đang đeo tai nghe

Process Advisor

Hiểu và cải thiện quy trình của bạn

Đơn giản hóa cách thức làm việc của bạn bằng cách khám phá các nút cổ chai trong quy trình làm việc và tìm cơ hội tự động hóa nhờ trình cố vấn quy trình, chức năng khai thác quy trình và tác vụ trong Power Automate.

Cải thiện phương thức làm việc của bạn

Loại bỏ nhu cầu phải phỏng đoán về những gì cần tối ưu hóa nhờ trải nghiệm có hướng dẫn, giúp bạn hiểu rõ hơn về cách tối ưu hóa quy trình kinh doanh.

 • Trực quan hóa các quy trình từ đầu đến cuối.
 • Nhìn ra cơ hội cải thiện.
 • Tăng hiệu suất làm việc.
 • Theo dõi các chỉ số quan trọng.
 • Phân tích việc sử dụng ứng dụng.
 • Cộng tác qua những nội dung phân tích được chia sẻ.
 • Sử dụng giao diện trực quan.
 • Sử dụng dữ liệu công việc hoặc trình ghi đơn giản.
 • Chia sẻ quy trình và cộng tác.

Sơ lược về Process Advisor

Đi sâu tìm hiểu cách thức hoạt động của tổ chức bạn và tìm ra các cách tự động hóa mới với tính năng khai thác quy trình và tác vụ.

Khai thác quy trình (bản xem trước)

Khám phá những phần công việc kém hiệu quả trên khắp tổ chức của bạn.

 • Kết nối, chuyển đổi và tải dữ liệu lên từ các nguồn đa dạng.

 • Trực quan hóa bản đồ quy trình và thu được thông tin chuyên sâu từ dữ liệu.

 • Hiểu các quy trình công việc phức tạp và chia sẻ thông tin chuyên sâu trên khắp tổ chức của bạn.

Khai thác tác vụ

Thu nạp và phân tích các hoạt động trên máy tính để bàn.

 • Giải quyết các quy trình và có được thông tin chuyên sâu nhờ tính năng phân nhóm được tạo tự động.

 • Trực quan hóa bản đồ quy trình để phân tích các hành động và có được thông tin chuyên sâu.

 • Sử dụng những thông tin chuyên sâu và đề xuất có hướng dẫn này để bắt đầu tự động hóa.

Bắt đầu với Process Advisor trong Power Automate