Một người đang đeo tai nghe

Process Advisor

Hiểu và cải thiện quy trình của bạn

Đơn giản hóa cách thức làm việc của bạn bằng cách khám phá các nút cổ chai trong quy trình làm việc và tìm cơ hội tự động hóa thông qua Process Advisor, tính năng khai thác quy trình trong Power Automate.

Cải thiện quy trình làm việc của bạn

Loại bỏ nhu cầu phải phỏng đoán về những gì cần tối ưu hóa nhờ trải nghiệm có hướng dẫn, giúp bạn hiểu rõ hơn về các quy trình công việc của mình để có thể tiến hành tối ưu hóa.

 • Thu được thông tin chuyên sâu
 • Trao quyền cho bạn và người khác
 • Trực quan hóa các quy trình từ đầu đến cuối
 • Nhìn ra cơ hội cải tiến
 • Tăng hiệu suất làm việc
 • Xác định các bước chiếm thời gian của bạn
 • Theo dõi các chỉ số quan trọng
 • Phân tích mức dùng ứng dụng
 • Sử dụng giao diện trực quan
 • Chạy các trình ghi đơn giản
 • Chia sẻ quy trình và cộng tác

Sơ lược về Process Advisor

 1. Tạo: Thiết lập một quy trình mới để xác định các cơ hội cải thiện quy trình làm việc.

 2. Chia sẻ: Mời đồng nghiệp cộng tác và thêm các bản ghi mới.

 3. Ghi lại: Ghi lại các hành động mà bạn hoặc đồng nghiệp của bạn thực hiện để hoàn thành quy trình một cách thuận tiện.

 4. Chỉnh sửa: Xóa thông tin nhạy cảm, sau đó nhóm các hành động của bạn thành các hoạt động có ý nghĩa.

 5. Phân tích: Tạo một bản đồ quy trình để phân tích các hành động và nhận được thông tin chuyên sâu.

 6. Tự động hóa: Sử dụng những thông tin chuyên sâu này và các đề xuất có hướng dẫn để bắt đầu tự động hóa.

Bắt đầu với Process Advisor trong Power Automate