Tự động hóa tất cả công việc trong Windows 11

Tự động hóa trong Windows 11

Tăng năng suất với tự động hóa máy tính để bàn

Hoàn thành nhiều việc hơn bằng cách tự động hóa các công việc hàng ngày trên các ứng dụng máy tính để bàn của bạn với Power Automate—có trong Windows 11 cho người dùng có tài khoản Microsoft.

Bắt đầu ngay

Nâng cao năng suất cho máy tính để bàn. Và cho ngày của bạn.

Tiết kiệm thời gian hơn

Đơn giản hóa và sắp xếp hợp lý các tác vụ thường lệ mà bạn làm hàng ngày, bao gồm báo cáo, nhập dữ liệu và lập lịch trình.

Quy trình tự động

Dễ dàng kết nối và tự động hóa các hoạt động của bạn trong các ứng dụng bạn dùng nhiều nhất trong Windows 11.

Bắt đầu nhanh chóng

Bắt đầu tự động hóa với hướng dẫn quy trình cùng chức năng kéo và thả—không cần phải qua đào tạo. Và những tính năng này đều sẵn dùng trên Windows 11.

Khám phá những gì Power Automate mang đến cho Windows 11

Tự động hóa quy trình trên quy mô lớn

Thay vì sao chép và dán các thông tin khách hàng theo cách thủ công từ các nguồn trên máy tính để bàn trong các công cụ quản lý mối quan hệ khách hàng (CRM), hãy tạo dòng màn hình nền với Power Automate—tự động tạo các mục nhập cho bạn.

Tự động hóa việc xuất dữ liệu của bạn sang một vị trí tệp khác

Quản lý và xuất dữ liệu

Tự động hóa việc xuất dữ liệu của bạn sang một vị trí tệp khác, chẳng hạn như di chuyển dữ liệu đó từ SharePoint sang hệ thống hoạch định nguồn lực doanh nghiệp (ERP).

Hợp lý hóa báo cáo lặp lại

Tự động tạo báo cáo hàng tuần, hàng tháng và hàng quý dựa trên yêu cầu của bạn bằng cách tự động hợp nhất dữ liệu trên nhiều nguồn Windows 11—bao gồm tệp Excel, PDF và cơ sở dữ liệu.

Bắt đầu với Power Automate trong Windows 11