Tiết kiệm 25% cho khả năng tự động hóa quy trình làm việc hiệu quả

Khách hàng mới có thể được giảm giá 25% trong năm đầu tiên với gói theo người dùng Microsoft Power Automate, kèm theo tự động hóa robot cho quy trình có giám sát và/hoặc gói theo người dùng Microsoft Power Apps.*

Loại bỏ các tác vụ lặp lại, hợp lý hóa các quy trình và đạt được nhiều thành quả hơn với ít tài nguyên hơn

Chai Coca-Cola được giảm giá 25%

Quản lý tốc độ tăng trưởng nhanh chóng

Coca-Cola United bắt kịp tốc độ mở rộng trên quy mô lớn bằng cách hợp lý hóa và tự động hóa các hoạt động cũng như xây dựng các giải pháp sáng tạo.

Đọc cách thực hiện
T-Mobile giảm 25%

Giảm thời gian dành cho các tác vụ thủ công

T-Mobile đã tiết kiệm 600 giờ FTE mỗi năm bằng cách sử dụng RPA để giải quyết các quy trình lặp đi lặp lại.

Đọc cách thực hiện
illimity Bank giảm 25%

Tiết kiệm hơn nhờ khả năng truy cập dữ liệu thời gian thực

illimity Bank đã tiết kiệm 15 giờ mỗi tháng đối với công lao động của nhân viên bằng cách đơn giản hóa, hợp lý hóa và tự động hóa quy trình cho vay.

Đọc cách thực hiện

Dữ liệu cho thấy Microsoft Power Platform cải thiện kết quả kinh doanh

Tìm hiểu cách tổ chức phát triển mạnh mẽ khi trao cho nhân viên khả năng tạo ra các giải pháp cho chính họ và những người khác bằng cách sử dụng Microsoft Power Platform.

140 phần trăm

Tỷ suất hoàn vốn trong ba năm

8,32 triệu đô la

Giá trị hiện tại ròng

Các điểm dữ liệu trên lấy từ nghiên cứu theo yêu cầu Total Economic Impact™ do Forrester Consulting tiến hành vào tháng 8 năm 2022. Những điểm dữ liệu này phản ánh ROI trong ba năm và giá trị hiện tại ròng (NPV) của việc áp dụng các chức năng cao cấp của Microsoft Power Platform.

*Ưu đãi trong thời gian có hạn này sẽ có hiệu lực đến ngày 31 tháng 3 năm 2023. Đối tượng áp dụng là khách hàng thương mại thông qua các kênh cấp phép số lượng lớn (VL) và nhà cung cấp giải pháp điện toán đám mây (CSP). Ưu đãi này cũng được cung cấp trên web trực tiếp cho những người dùng có quyền truy cập vào trung tâm quản trị Microsoft 365 và vai trò quản trị viên toàn cầu hoặc quản trị viên thanh toán. Ưu đãi này chỉ áp dụng với khách hàng mới, được xác định là những người chưa có bất kỳ giấy phép trả phí nào tại thời điểm mua. Các giấy phép miễn phí như giấy phép dùng thử không làm mất khả năng đủ điều kiện của khách hàng. Không thể kết hợp với các ưu đãi khác. Xem chi tiết.