Dịch vụ lưu trữ blob của Azure

Lưu trữ Microsoft Azure cung cấp dung lượng lưu trữ dữ liệu có thể mở rộng ở phạm vi lớn, lâu dài và có tính sẵn dùng cao trên đám mây và phục vụ như một giải pháp lưu trữ dữ liệu cho các ứng dụng hiện đại. Kết nối với Lưu trữ Blob để thực hiện các thao tác khác nhau như tạo, cập nhật, tải và xóa các đối tượng nhị phân lớn trong tài khoản Lưu trữ Azure.

Premium
Dịch vụ lưu trữ blob của Azure