Nâng cao quy trình làm việc của bạn với AI Builder
Nâng cao quy trình làm việc của bạn với AI Builder
Nâng cao quy trình làm việc của bạn với AI Builder

Nâng cao quy trình làm việc của bạn với AI Builder

Đưa tính năng tự động hóa thông minh vào các quy trình công việc của bạn với một mô hình AI dễ đào tạo và định cấu hình trong Power Automate.

Nâng cao quy trình làm việc của bạn với AI Builder

Đưa tính năng tự động hóa thông minh vào các quy trình công việc của bạn với một mô hình AI dễ đào tạo và định cấu hình trong Power Automate.

Khám phá những cải tiến mới nhất để xử lý biểu mẫu trong AI Builder

Tìm hiểu thêm

Giờ đây, bạn có thể dễ dàng trích xuất giấy tờ tùy thân với AI Builder

Tìm hiểu thêm

Cho phép mọi người có thể làm việc với AI

Cho phép mọi cá nhân trong tổ chức của bạn — dù có chuyên môn kỹ thuật ra sao — cũng đều có thể bổ sung các chức năng AI vào dòng quy trình công việc mà họ tạo và sử dụng.

Dễ dàng thêm AI vào quy trình làm việc

Dễ dàng thêm AI vào dòng quy trình

Nhanh chóng phát triển, đào tạo và phát hành các mô hình AI mà không cần phải viết một dòng mã nào, nhờ sử dụng các mẫu và quy trình có hướng dẫn, hoặc chỉ việc trực tiếp nhúng các thành phần dựng sẵn vào dòng quy trình của bạn.

Tự động hóa tài liệu bằng Power Automate

Tận dụng tính năng tự động hóa tài liệu thông minh

Xử lý nhanh chóng mọi loại biểu mẫu nhờ chức năng tự động hóa tài liệu. Trích xuất dữ liệu từ các tài liệu nhận được qua email bằng AI Builder, sắp xếp quy trình bằng Power Automate và tạo điều kiện để xem xét và phê duyệt bằng Power Apps.

Tăng cường hiệu quả làm việc trong toàn bộ tổ chức

Tăng cường hiệu quả làm việc trong toàn bộ tổ chức

Đơn giản hóa các tác vụ một cách nhanh chóng nhờ các mô hình AI như dự đoán, xử lý biểu mẫu, phát hiện đối tượng, phân loại danh mục và trích xuất thực thể thông qua một giao diện trực quan và đơn giản. Cải thiện trực tiếp năng suất làm việc nhờ các kịch bản AI dựng sẵn bao gồm trình đọc danh thiếp, phân loại danh mục (bản xem trước), trích xuất thực thể, trình đọc giấy tờ tùy thân (bản xem trước), xử lý hóa đơn (bản xem trước), trích xuất cụm từ khóa, phát hiện ngôn ngữ, xử lý biên nhận (bản xem trước), phân tích cảm tình, nhận dạng văn bản và dịch thuật văn bản.

Tự động hóa các ứng dụng và quy trình làm việc của bạn

Tập trung vào công việc có giá trị cao bằng cách tự động hóa các quy trình thủ công, tốn thời gian với AI Builder và chức năng tự động hóa quy trình robot (RPA) trong Power Automate. Nhanh chóng truy cập vào các thành phần của AI Builder trong Microsoft Power Apps để trích xuất thông tin văn bản và hình ảnh, bằng máy ảnh của bạn hoặc từ các hình ảnh và tài liệu có sẵn.

Thu được giá trị từ dữ liệu của bạn

Thu được giá trị từ dữ liệu của bạn

Được xây dựng dựa trên sức mạnh của Chức năng AI của Azure, AI Builder trong Power Automate cho phép bạn đào tạo và phát triển các mô hình mà không cần phải viết mã, đồng thời nâng cao trí thông minh của các ứng dụng công việc nhờ sử dụng dữ liệu của bạn trong Dynamics 365, Microsoft 365 và Microsoft Dataverse.

Khách hàng đang ứng dụng AI Builder vào công việc ra sao

Logo G&J Pepsi
“Với AI Builder và Power Automate, chúng tôi có thể giảm tải rất nhiều khối lượng công việc thủ công như kế toán và kiểm toán. Quy trình kiểm toán hiện đã được tự động hóa thông qua ứng dụng Power Apps và một mô hình AI được đào tạo do kiểm toán viên tại cửa hàng sử dụng, trong đó Power Automate quản lý mức tồn kho gần như trong thời gian thực”.

Eric McKinney
Enterprise Business Systems Manager, G&J Pepsi

Logo Hexion
“Các thành phần của Microsoft Power Platform và AI Builder cho phép chúng tôi nhanh chóng thực hiện các giải pháp cải tiến và tích hợp toàn diện trên nền tảng Dynamics 365 cho các đối tác tiếp thị và bán hàng của mình. Nền tảng này thực sự đã tạo nên một bước ngoặt lớn trong thế giới phân phối ứng dụng nhanh chóng và mới như hiện nay.”

Jim Parker
Web and Collaboration Service Manager, Hexion

Thực hiện bước tiếp theo

Thêm AI vào các quy trình của bạn bằng cách kết hợp AI Builer và Power Automate. Các gói Power Automate có RPA đi kèm cho phép sử dụng 5.000 tín dụng dịch vụ AI Builder mỗi tháng. AI Builder cũng được cung cấp dưới dạng phần bổ trợ cho tất cả các gói dịch vụ.

Khám phá các tài nguyên bổ sung

Tìm hiểu thêm

Truy cập thông tin tự trợ giúp và tài liệu hướng dẫn để biết cách tận dụng tối đa AI Builder.

Xem tài liệu

Bắt đầu sử dụng AI Builder

Xem qua các mô-đun học tập khác nhau để bắt đầu phát triển các kỹ năng của bạn.

Khám phá cách tìm hiểu theo tiến độ riêng