Süreç madenciliğiyle ilgili yeni teknikler üzerinde çalışan bir kadın

Process Mining Nedir?

Süreç madenciliği, bilgi sistemlerinden hazır bilgileri ayıklayarak süreçleri keşfetmek, izlemek ve geliştirmek için tasarlanmış bir tekniktir.

Bu süreç, kurumsal kaynak planlama (ERP) veya müşteri ilişkileri yönetimi (CRM) sistemleri gibi kurumunuzdaki tüm bilgi sistemlerinde olay günlükleri ve denetim kayıtlarındaki bilgileri ayıklayarak kurumunuzun durumunu net bir şekilde ortaya koyar.

Başka bir deyişle süreç madenciliği, kurum süreçlerinizin performansını ve geliştirilmesi gereken süreçleri (ör. performans sorunları veya işletmenizde önemli ölçüde gecikmeye sebep olan diğer alanlar) en açık şekilde görmenize olanak tanır.

Süreç madenciliği, yöneticilere sorunlarını çözmelerine yardımcı olmak ve gerçek zamanlı verilere dayalı kararlar almalarına rehberlik etmek adına tamamen nesnel, veri temelli bir yaklaşım sunar.

Süreç madenciliği, veri madenciliği ve iş süreci yönetimi arasındaki farklar

Süreç madenciliği, genellikle veri madenciliği ve iş süreci yönetimi (BPM) ile karıştırılır. Bu nedenle, bu üçü arasındaki farklılıkları ve her birinin işlevini öğrenmeniz yararlı olacaktır.

Konuyu netleştirmek amacıyla veri madenciliğiyle başlayalım.

Veri madenciliği modelleri bulmak, eğilimleri keşfetmek ve gelecekteki kullanım için içgörüler elde etmek adına büyük hacimli verileri analiz etme uygulaması için kullanılan bir şemsiye terimdir. Süreç madenciliği ise bir kurumun süreçleri dahilindeki modelleri bulmak için özel olarak kullanılan bir veri madenciliği biçimidir.

Süreç madenciliğinde hedef, belirli iş süreçlerini keşfetmek, karşılaştırmak veya geliştirmek amacıyla iş süreçleri hakkında bilgi edinmektir. Veri madenciliğinde ise müşteri davranışlarını tahmin etme, müşteri erimesini değerlendirme, dolandırıcılığı tespit etme ve müşterileriniz hakkındaki diğer avantajlı kişisel bilgileri bulma gibi çok daha kapsamlı bir veri kümesi kullanılır.

Başka bir deyişle, süreç madenciliği kurumu içeriden geliştiren bir dahili süreçken veri madenciliği, tüm veri kümelerini analiz etmek için kullanılan ancak satışları veya müşteri adaylarını artırma gibi kurum dışındaki harici fırsatları geliştirme süreçlerini de içerebilen, daha kapsamlı genel bir terimdir.

İş süreci yönetimi (BPM) ise kurumunuzun süreçleri analiz etme, hızlandırma ve iyileştirmeye yönelik insani çabalarını ifade eder.

İş süreci yönetiminde, bu süreçler genellikle röportajlar, atölyeler ve anketler yoluyla bir yazılım izleme sisteminde manuel olarak kaydedilir. İş süreci yönetiminden elde edilen veriler, girişleri gerçek insanlardan geldiği için genellikle daha niteldir. Ancak süreç madenciliği, aynı verilere daha nicel bir yaklaşım sağlar.

Başka bir deyişle, iş süreci yönetimi iş süreçlerine insan işlemleri üzerinden bir bakış sunar. Süreç madenciliği ise gerçek verileri esas alan asıl süreci gösterir.

İkisi arasındaki farkı şu şekilde de düşünebiliriz: İş süreci yönetimi şirketlerin olduklarına inandıkları şeydir. Süreç madenciliği ise tarafsız bir bakış açısıyla şirketlerin gerçekte kim ve ne olduklarını anlamalarına yardımcı olur.

İş süreci yönetimi hakkında daha fazla bilgi için lütfen "İş süreci yönetimi nedir?" adlı makaleyi okuyun

İş süreci madenciliği modeli türleri

Süreç madenciliğinin üç temel biçimi bulunur: (1) keşif, (2) uygunluk ve (3) geliştirme.

 1. Keşif: Süreç madenciliğinin en yaygın türü keşif sürecidir. Keşif süreci, mevcut süreç modelinden herhangi bir dış etki olmaksızın yeni bir süreç modeli oluşturmak için olay günlüğü verilerinin kullanılmasıdır. Keşif sürecinde, mevcut süreç modelinden gelen hiçbir bilgi, yeni süreç modelinin geliştirilmesini etkilemez veya  şekillendirmez.
 2. Uygunluk: Uygunluk denetim süreci, amaçlanan süreç modelinin gerçek uygulamada kullanılıp kullanılmadığını doğrular. Bu süreç türü, bir süreç tanımını olay günlüğü verilerine dayalı olarak mevcut süreç modeline göre değerlendirir ve amaçlanan süreç modelinden sapmaları belirlemeye çalışır.
 3. Geliştirme: Kurumsal araştırma, performans araştırması veya uzantı süreci olarak da bilinen geliştirme süreci, uyumluluk denetimi süreci verileri temel alınarak mevcut bir süreç modelinin geliştirilmesidir. Örneğin, geliştirme süreci keşfettiği bir performans sorununu veya üretken olmayan bir değişkeni iyileştirmek için uygunluk denetim süreci verilerini kullanabilir.

Süreç madenciliği neden önemlidir?

Süreç madenciliği, akademik alandan iş dünyasına kadar birçok sektöre hizmet edebilecek birçok avantaj sunar.

Süreç madenciliği, yalnızca son on yılda kurumların yalnızca iş süreçlerini iyileştirmek için değil, önümüzdeki on yılda da gelişmek için kullandıkları en değerli ve önemli yeni teknolojilerden biri haline geldi.

Bunun nedeni, süreç madenciliğinin satışlarınızı artırmaktan çok daha fazlasını yapmasıdır. Süreç madenciliği ayrıca kurumların operasyonel modellerindeki verimsizlikleri ölçerek genel yatırım getirilerini (ROI) etkileyen operasyonel maaliyetleri azaltmasına yardımcı olur ve daha iyi iş akışları için yöneticilerin, doğru kaynak tahsisatlarında tarafsız ve verilere dayalı kararlar almasına olanak tanır.

Süreç madenciliğinin kuruluşunuza nasıl fayda sağlayacağı hakkında daha fazla bilgi edinmek için kendi kendinize yönetebileceğiniz bu tanıtımda, Microsoft Süreç danışmanıyla ilgili destekli Tura göz atın.

Süreç madenciliğinin avantajları

Süreç madenciliği, her sektöre uygun avantajlar sağlar. Bu avantajlardan bazıları şunlardır:

 • Nesnel içgörüler: Süreç madenciliği, yöneticilerinizin mevcut iş süreçlerinizi denetlemesi, analiz etmesi ve geliştirmesine yardımcı olmak için gerçek verilere dayalı içgörüler sunar.
 • Daha ucuz, daha hızlı ve daha doğru: İş süreci yönetiminde sıklıkla görülen manuel süreçlerin aksine, süreç madenciliği süreç eşleme atölyeleri ve diğer manuel giriş süreçlerinden çok daha hızlı ve ucuz bir şekilde daha doğru bilgiler sağlar.
 • Mevcut sistemlerle çalışır: Süreç madenciliği, yeni yazılım teknolojilerine yatırım yapmanıza gerek olmadan mevcut teknolojik yatırımlarınızı genişletmenize yardımcı olmak için mevcut yazılım sistemlerinizle çalışabilir.

Süreç madenciliği ve robotik süreç otomasyonunun (RPA) iş üretkenliğini, doğruluğu, hızı ve uyumluluğu nasıl artırabileceği hakkında daha fazla bilgi edinmek için şu makaleyi okuyun: "RPA'nın avantajları hakkında bilmeniz gerekenler."

Süreç madenciliğinin az kodlu geliştirme hareketiyle çalışma şekli

Daha hızlı çalışmak isteyen birçok şirket, kodlama ağırlıklı projelere ve geliştiricilerden oluşan bir ekibe daha az bağımlı olan az kodlu geliştirme modellerine geçiş yapmaya başlıyor.

Süreç madenciliği, az kodlu geliştirme modeliyle hangi iş süreçlerinden en iyi performans alınabileceğini belirlemeye yardımcı olabilecek bir süreçtir.

Ancak öncelikle az kodlu geliştirmenin ne olduğuna bakalım. Az kodlu geliştirme, minimum düzeyde kodlama uzmanlığı veya bilgisi gerektiren alternatif bir yazılım geliştirme yaklaşımıdır.

Başka bir deyişle, geliştiriciler ve geliştirici olmayanlar, önceden ayarlanmış modülleri, şablonları, sürükle bırak işlevini ve otomatikleştirilmiş süreçleri kullanarak kolaylıkla yeni uygulamalar ve ürünler oluşturabilir.

Bu sayede, geliştiriciler ve geliştirici olmayanların birlikte çalıştığı bölümlerde web sitesi, uygulama ve diğer dijital ürünlerin geliştirilme süreci büyük ölçüde azalır.

Süreç madenciliğini kullanan kuruluşlar, kurumlarının tamamında az kodlu bir geliştirme modeli uygulamadan önce hangi süreçlerin az kodlu bir geliştirme modeliyle daha hızlı geliştirilebileceğini veya geliştiricilerle birlikte kodlama ağırlıklı bir süreçte hangi süreçlere öncelik verilmesi gerektiğini belirleyebilirler.

Başka bir deyişle süreç madenciliği, gereksiz iş yükü oluşturmadan az kodlu geliştirme modeline geçiş yaparken işlerin sorunsuz bir şekilde gerçekleşmesine yardımcı olur.

Süreç madenciliğinden elde edilen nesnel veriler, az kodlu geliştirme modeline sorunsuz bir şekilde geçiş yapılabilmesi için yöneticilerinize iş akışı süreçlerini doğru ve eksiksiz bir şekilde yeniden tasarlayabilecekleri bir harita sağlar.

Az kodlu geliştirme hakkında daha fazla bilgi için: "Az kodlu geliştirme platformu nedir?"

Süreç madenciliği yazılımının iş akışlarını geliştirdiği örnekler ve kullanım alanları

Süreç madenciliği araçları ve teknikleri, çok çeşitli sektörlerde süreç iş akışlarını geliştirmek için kullanılabilir.

Süreç madenciliği, operasyonel verimsizlikleri vurgular ve niceliklerini belirler. Bu nedenle birçok sektör, kuruluşlarındaki süreçleri nasıl geliştirebileceklerini öğrenmek adına süreç madenciliği araçlarını kullanmaya başladı.

Sektördeki bazı kullanım  alanları:

 • Üretim: Süreç madenciliği, üretim sektöründeki yöneticilerin belirli bir ürünün üretim süreleri hakkında bilgi edinmesine ve üretimi iyileştirip talebi karşılamak adına gerektiğinde depolama alanı, makineler veya işçiler gibi kaynakları yeniden tahsis etmesine yardımcı olabilir.
 • Örneğin, popüler Freestyle içecek dağıtıcılarıyla ilgili sipariş sorunlarıyla karşılaşan Coca-Cola Bottling Company United, robotik süreç otomasyonunu (RPA) Microsoft Power Automate ile kullanarak tam zamanlı çalışan sayısını artırmadan siparişleri daha iyi ve hızlı bir şekilde karşılayabildi.
 • Eğitim: Süreç madenciliği, her öğrencinin sınıf materyallerini incelemek için ne kadar zaman harcadığı gibi öğrenci performansını ve davranışlarını izleyip değerlendirebilir. Ayrıca, öğretmenlerin ve yöneticilerin müfredatlar için hangi süreçlerin en iyi şekilde çalıştığını belirlemelerine yardımcı olabilir.
 • Sağlık: Süreç madenciliği, her hasta için tedavi işleme süresini azaltmaya ve daha hızlı bir iyileşme için öneriler sağlamaya yardımcı olur.
 • Bayındırlık hizmetleri: Süreç madenciliği; inşaat, temizlik işi, çevre büroları, BT ve iletişim gibi sektörlerdeki şirketler için bayındırlık hizmetleri projelerinde çeşitli paydaşlar için fatura sürecini kolaylaştırabilir.
 • Örneğin, Avrupa ve Afrika'nın önde gelen telekomünikasyon şirketi Vodafone, Microsoft Power Platform'u tüm çalışanlarının erişimine açıp çalışanlarına günlük görevlerini otomatikleştirebilecekleri 1.000'i aşkın çözüm sunarak iş süreçlerini kolaylaştırdı.
 • Finans: Süreç madenciliği, finansal kurumların hesapları denetleme, geliri artırma ve müşteri tabanlarını genişletme gibi organizasyonlar arası süreçleri iyileştirmesine yardımcı olabilir.
 • For example: Illimity, Italy’s first cloud-native bank, used process mining and other robotic process automations (RPA) to improve its loan application and approvals processes for its applicants.
 • E-ticaret: Süreç madenciliği, çevrimiçi alıcı davranışlarını incelemeye yardımcı olabilir ve e-ticaret perakendecileri veya her türlü çevrimiçi alışveriş deneyimi için yatırım getirisini ve satışları en üst düzeye çıkarmak adına yeni stratejiler önerebilir.
 • Yazılım geliştirme: Süreç madenciliği, yazılım geliştiricileri ve BT yöneticilerinin, gelişim süreçlerini açıkça belgelenmiş bir görsel haritada yeniden düzenleyip geliştirmelerinin beklendiği şekilde çalıştığından emin olmak adına süreçlerini izlemesine yardımcı olabilir.

Process Mining ile Dijital Dönüşümler

Dünyanın her yerindeki kuruluşların, her yıl gerçekleşen dijital dönüşümlere uyum sağlaması gerekir. Birçok kuruluş, bu nedenle iş süreçlerini tamamen denetlemeye ihtiyaç duyar.

Süreç madenciliği ile kuruluşlar, süreç madenciliği araçları tarafından sağlanan ve net bilgiler sunan görsel haritayı kullanarak iş süreçlerini her yönüyle iyileştirebilir ve işleyiş şekillerine dair inançlarını, gerçek performansları ile karşılaştırabilecekleri içgörüler elde edebilir.

Süreç madenciliği, kuruluşunuzun amaçlanan sonuçlar doğrultusunda performans gösterip üretim yapması ve kurum dahilindeki her süreci iyileştirmesi için otomatik süreç eşlemesi, keşif süreçleri ve veri analizi sağlayabilen sürekli bir süreçtir.

Kuruluşunuzdaki her süreç her zaman optimum verimlilikle çalıştığında, üretimi engellemeden veya yatırım getirinizi azaltmadan kuruluşunuzun yeni teknolojileri hızlı ve verimli bir şekilde değiştirmesi ve bunlara uyum sağlaması için çalışabilirsiniz. Ayrıca kuruluşunuzun yenilikler yapması ve müşteri ilişkilerini güçlendirmesi için de zaman kazanmış olursunuz.

Süreç madenciliği ve robotik süreç otomasyonu (RPA) araçları hakkında daha fazla bilgi edinmek için kurumların neden RPA araçlarını benimsediğini öğrenin ve Microsoft Power Automate'in iş süreçlerinizi nasıl geliştirebileceğini keşfedin.

Sık sorulan sorular

Süreç madenciliği nedir?

Süreç madenciliği, bilgi sistemlerinden hazır bilgileri ayıklayarak süreçleri keşfetmek, izlemek ve geliştirmek için tasarlanmış bir tekniktir. Kurumunuzda neler olduğunu net bir şekilde ortaya koymak için kurumunuzdaki tüm bilgi sistemlerindeki olay günlüklerinden ve denetim kayıtlarından bilgi ayıklar. Performans sorunları, üretken olmayan değişkenler, amaçlanan tasarımdan sapmalar ve yeniden çalışma gibi operasyonel verimsizlikleri ortaya çıkaran ve ölçen net bir görsel harita oluşturur.

Süreç madenciliği türleri nelerdir?

Süreç madenciliğinin üç temel biçimi bulunur: (1) keşif, (2) uygunluk ve (3) geliştirme. Keşif süreci, mevcut bir süreç modelinin dış etkisi olmadan bir süreci gerçekleştirmenin yeni yollarını keşfeder. Uyumluluk denetimi süreci, bir sürecin amaçlandığı gibi çalışıp çalışmadığını test eder. Geliştirme süreci ise uyumluluk denetimi sürecinde sorunlu olarak işaretlenen mevcut bir süreci geliştirir.

Süreç madenciliği neden kullanılır?

Süreç madenciliği, kuruluşların performans sorunları, üretken olmayan değişkenler, amaçlanan tasarımdan sapmalar ve yeniden çalışma gibi genel üretimi etkileyen operasyonel verimsizlikleri keşfetmesine yardımcı olur. Bu keşifler, genellikle kurumların iş süreçlerini, nesnel verilere dayalı daha iyi iş akışları için doğru kaynak atamaları yapacak şekilde yeniden düzenlemesine yardımcı olur.

Süreç madenciliği, bir kuruluşun dijital dönüşüm yolculuğunda ne gibi bir rol oynayabilir?

Süreç madenciliği ile kuruluşlar, hangi süreçlerin genel iş akışları için avantajlı veya dezavantajlı olduğunu saptayabilir. Yöneticiler, kuruluştaki her bilgi sistemindeki olay günlüğü girişlerinden ve denetim kayıtlarından toplanan verilere dayalı net bir görsel haritayla iş akışlarını ve üretimi iyileştirmek adına verileri kullanarak gerektiğinde kaynakları yeniden tahsis edebilir.

Süreç madenciliği ve az kodlu otomasyon, birbirlerini nasıl tamamlar?

Süreç madenciliği, kurumların gereksiz iş yükü oluşturmadan az kodlu geliştirme modeline geçiş yapabilecek görevlere öncelik vermesine ve hangi süreçlerin az kodlu geliştirme ortamında, hangilerinin geliştirici yardımıyla yapılabileceğini belirlemesine yardımcı olur.