Dizüstü bilgisayar kullanan bir kişi

İş süreci yönetimi nedir?

İş süreci yönetimi (BPM), kurumunuzun manuel süreçleri kolaylaştırmak için genellikle iş akışı otomasyonu kullanarak gerçekleştirdiği süreçleri analiz etme, hızlandırma ve iyileştirme çabalarını ifade eder.

BPM'nin avantajlarını ortaya çıkarın

Bir BPM stratejisi oluşturmaya başlamadan önce verimli iş süreçlerinin önemini, farklı iş süreci türlerini, kurumunuzda kimin sorumlu olduğunu ve BPM'nin çözmenize yardımcı olabileceği sorunları anlamak önemlidir.

İş süreçlerinizi tanıma

İş süreci, rutin bir amaca ulaşmak için sıralı gerçekleştirilen yinelenebilir görevler dizisidir. İş süreçleri, dakikalar veya haftalar sürebilir ve çalışanların tatil istekleri kadar basit veya tedarik zinciri lojistiği kadar karmaşık etkinlikleri içerebilir. Etkili ve etkin süreçler çalışan üretkenliğinin, müşteri etkileşiminin ve işinizin tüm diğer unsurlarının geliştirilmesine yardımcı olur. Verimsiz ve işlevsel olmayan süreçler mutsuz çalışanlara, gereksiz maliyetlere, memnun olmayan müşterilere ve sonuç olarak gelir kaybına yol açar.

İş süreçleri üç ana kategoriye ayrılabilir:

 • belirli değer akışlarını kapsar. Operasyonel süreçler iş akışlarını ve müşteri siparişleri, hesap oluşturma ve üretimi iyileştirme gibi
 • gibi konuları kapsar. Yönetim süreçleri şirket yönetimi, bütçeler ve İK iş akışları
 • büyük süreçleri destekler. Destek süreçleri muhasebe, işe alma ve teknik destek gibi alanlardaki

Tüm iş süreci türlerini otomatikleştirerek verimliliği artırabilir, riski azaltabilir ve kurumunuzun daha stratejik olarak odaklanmasını sağlayabilirsiniz.

BPM takımınızı oluşturma

Herhangi bir iş sürecinden sorumlu çalışanlara iş süreci sahibi denir. Bir süreci uçtan uca yönettikleri için önce ve sonra gelen süreçleri nasıl etkilediğini ve bunlardan nasıl etkilediğini bilirler. Başka departmanlarla çalışan önemli çalışanlara ayrı iş süreçlerinin sahipliğini atamak, kurumunuz genelinde kavramayı geliştirmenize ve daha iyi BPM sağlamanıza yardımcı olabilir.

Örneğin, büyük bir kurumdaki başarılı bir BPM takımı aşağıdaki tüm rollere sahip olabilir:

 • İş süreci şampiyonu. Bir şampiyon, uzun vadeli avantajları anlar ve BPM'nin sağladığı değeri kuruma iletir.
 • Süreç sahibi. Karşılanması gereken kurumsal zorluklara, kolaylaştırılması gereken iş akışlarına veya yakalanması gereken fırsatlara sahip olan bir kişi veya takım, kullanıcı kazanma ve BPM başarısı açısından kritik öneme sahip temel bir bakış açısı ve girdi sağlayabilir.
 • İş süreci müdürü. Müdür, kurum genelindeki BPM çalışmalarını yönlendirir.
 • İş süreci danışmanı. Danışman, iş süreci müdürüne tavsiyede bulunmak için BPM ile ilgili teknik becerileri ve anlayışı kullanır.
 • Proje yöneticisi. Proje yöneticisi, proje planının oluşturulmasına ve uygulanmasına yardımcı olur ve takım iletişimini, kilometre taşlarını, teslim edilecek belgeleri ve son tarihleri yönetir.
 • İş analisti. Analist, gerekli süreç iyileştirmelerini belirler.
 • Çözüm mimarı. Çözüm mimarı, özellikle mevcut iş kolu uygulamalarıyla birlikte çalışabilirlik söz konusu olduğunda teknik destek sağlar.
 • Fikir liderleri. Genellikle meslektaşları arasında öncü konumunda olan fikir liderleri yeni fikirleri, uygulamaları ve araçları erken benimseyip önemini fark ederek iş süreçlerini geliştirmeye yardımcı olurlar ve değişikliğe öncülük ederler.
 • BPM destek grubu. Bu grup önemli BT profesyonelleri, kurumsal planlama görevlileri ve BPM standartlarını, yöntemlerini, yönetimini ve teknolojiyi kurumlaştırmaya yardımcı olan diğer liderlerden oluşur.

Fırsatları kaçırmayın

Geleneksel olarak, kurum liderleri kendilerine ait BPM'ye sahiptir; sonuçta bunlar iş süreçleridir. Ancak yüksek derecede karmaşık iş süreci yönetimi yazılımı ile BT artık daha büyük bir role sahip. BT'nin, kurum çalışanlarının işlemleri kolaylaştırmak ve en iyi anladıkları sorunları çözmek için kullanabileceği self servis, az kod gerektiren iş akışı otomasyonu platformunu dağıtmasına izin verirseniz teknolojiniz ve iş gereksinimleriniz arasında üretken bir denge sağlayabilirsiniz.

Otomatikleştir, otomatikleştir, otomatikleştir

Otomasyon, BPM'nin kalbidir. Günümüzün teknolojisiyle başarılı kurumlar yinelenen, zaman alan ve manuel gerçekleştirilen süreçleri otomatikleştirmek için her fırsatı ortaya çıkarmalıdır. İş akışı otomasyonu sayesinde veri girişi, sosyal medya güncelleştirmeleri, stok ve raporlar gibi birçok iş sürecini basitleştirebilirsiniz. Çalışanlarınızı yinelenen ve rutin süreçlerden kurtarabilir, üretkenliği artırabilir, maliyetleri azaltabilir ve insanların neden olduğu hataları azaltabilirsiniz.

Amatör geliştirme kültürü oluşturun

mobil uygulamalar derleme Çalışanlarınızın daha fazla bağlı ve etkili kalmasına yardımcı olan, yaptıkları işi dönüştüren ve gerçek zamanlı iş görüşleri oluşturan bazı iş süreçlerini optimize edebilirsiniz. Doğru uygulama geliştirme platformu ile mühendisler, BT uzmanları ve sıradan iş kullanıcıları, amatör bir geliştirme kültürü oluşturabilir ve iş liderlerine ve profesyonel geliştiricilere bağlı kalmak veya onları beklemek zorunda kalmadan kendi az kod gerektiren kurum çözümlerini oluşturabilirler.

Her fırsattan en iyi şekilde yararlanın

Verimsiz manuel süreçlerle, ekstra maliyetlerle ve kaybedilmiş fırsatlarla işlerinizi yayınlamanız gerek yoktur. Doğru rollerdeki doğru kişilerle, işlemlerinizi ve iyi otomasyon araçlarını kullanarak kurumunuz BPM'yi şu şekilde kullanabilir:

 • Müşterileri hayal kırıklığına uğratan ve satışların kaçırılmasına neden olan kullanışsız çevrimiçi ödeme süreçlerini en aza indirin.
 • Çok uzun süren, yüksek maliyetli ve çalışanları yoran manuel süreçleri otomatikleştirin.
 • Finansal süreçlerdeki ödeme gecikmelerine yol açan engelleri kaldırın.
 • Kaynakları boşa harcayan yinelemeleri azaltın.
 • Son tarihleri etkileyen uzun veya düzensiz süreçleri kısaltın veya standartlaştırın.
 • İlişkilere zarar veren verimsiz müşteri ekleme işlemlerini basitleştirin.

İş süreci yönetim stratejisi oluşturun

Kurumunuz elverişsiz, gereksiz, çok uzun, çok yavaş veya çok maliyetli operasyon, yönetim ve destek süreçleriyle sorun yaşıyorsa kapsamlı bir BPM stratejisi oluşturmak yardımcı olabilir. Aşağıdaki en iyi uygulamalar, bir BPM girişimi başlatıp başarınızı değerlendirmenize yardımcı olur:

 • Yönetimden destek alın. Bu, iş süreci iyileştirme planlarınızı desteklemek için kaynaklara gereksinim duyduğunuzda büyük öneme sahiptir.
 • Belirli bir süreci analiz edin ve haritasını oluşturun. Performans sorunlarını, tekrarlayan çabaları ve gereksiz gecikmeleri bulmak için akış grafikleri, zihin haritalama veya süreç madenciliği yazılımı kullanın. İyileştirebileceğiniz noktaları anlamak için sürece en çok dahil olan kişilerden geri bildirim alın; değişiklik onayı bunlarla başlar.
 • Süreci yeniden tasarlayın. Paydaşlardan katkı sağlamalarını isteyin ve süreci kolaylaştırmanın öneminin herkes tarafından anlaşıldığından emin olun. Zihin haritalama ve analizden öğrendiğiniz dersleri kullanın. Kritik veya karmaşık iş akışları için bir etki analizi yapmayı düşünün.
 • Kaynakları toplayın ve değişikliği uygulayın. Etkili bir BPM platformu oluşturmak için gereksinim duyduğunuz proje yönetim yazılımı, iş akışı otomasyon araçları ve gerçek zamanlı panolar gibi kaynakları toplayın. Oluşturmak istediğiniz iş değeriyle uyumlu kaynakları seçin ve değişikliği belirli teslim edilecek işler ve zaman çizelgeleri ile yönetin. Öncelikle küçük bir pilot sürüm dağıtarak hatalar üzerinde çalışabilir, iyileştirilen uygulamalar için heyecan oluşturabilir ve benimsemeye yön verebilirsiniz.
 • İzleyin ve iyileştirin. Paydaşlarla görüşerek yeni süreçlerin nasıl çalıştığını izleyin. Gerekirse iyileştirmeler eklemek için hazırlıklı olun.

BPM değeri oluşturun

Yukarıdaki en iyi yöntemleri izler, güçlü bir BPM takımı oluşturur ve daha fazla değer oluşturmak amacıyla işlemleri nasıl geliştirebileceğinizi anlarsanız iş süreci yönetimi, aşağıdakiler dahil olmak üzere somut yararlar oluşturabilir:

 • Daha fazla verimlilik. Daha etkili süreçler daha etkili çalışanlar oluşturur ve çalışma alanı analiz yazılımını kullanarak performans ölçümlerini değerlendirebilirsiniz.
 • Daha hızlı yarar sağlama. BT işlemlerinizi geliştirmek, yazılım uygulamalarının geliştirilme ve kurumunuza dağıtılma hızını etkileyebilir.
 • Artırılmış kalite. Geliştirmeyi hızlandırmaya ek olarak test sürecinde yapılan iyileştirmeler de her türlü performans ve güvenlik sorununa hızlıca çözüm sağlayarak ürün ve hizmet kalitenizi geliştirebilir.
 • Daha fazla müşteri memnuniyeti. Kurumunuzun müşteri hizmetleri süreçlerini düzeltmek, yeni müşteriler kazanmaya ve müşteri bağlılığı sağlamaya yardımcı olabilir.
 • Geliştirilmiş çalışan iş deneyimleri. Etkili iş süreçleri, iş yerindeki memnuniyetin temelidir, motivasyonu artırır ve olası personel değişimini azaltır.

İş süreçlerinizi iyileştirmeye hemen başlayın

Her kurum daha iyi, daha hızlı ve daha akıllı işlemler yapmak için çaba harcar. Doğru iş akışı otomasyon yazılımıyla kapsamlı bir BPM stratejisini bir araya getirmek kurumunuzun bu hedeflere ulaşmasına yardımcı olabilir.

Microsoft Power Automate, çalışanlarınızın kurum genelinde bir etki sağlamak için günlük verimsizlikleri ortadan kaldırmasını destekleyebilecek, kullanımı kolay bir iş akışı iyileştirme çözümüdür.