Bilgisayar ekranına bakan ve robotik süreç otomasyonu hakkında bilgi edinen bir kişi

RPA'nın avantajları hakkında bilmeniz gerekenler

Robotik süreç otomasyonu (RPA), bir çözüm olarak görevlere ve iş akışlarına uygulandığında kuruluşlar ve endüstriler için birçok avantaj sunar. Günümüzde kuruluşlar RPA'yı uyarlayarak artan iş üretkenliği, doğruluk, hız ve uyumluluk avantajlarından yararlanmaktadır. RPA'nın işletmenize sağlayabileceği avantajlar hakkında bilgi edinin.

Robotik süreç otomasyonunun avantajları

RPA sayesinde işletmeniz, zamandan tasarruf etmek ve yaygın insan hatalarını önlemek için süreçleri ve görevleri otomatikleştirebilir. RPA yazılımı, normalde insanlar tarafından yapılan görevleri gerçekleştirmek için botları yapılandırarak çalışır. Botlara, farklı uygulamalarda tıklama ve yazma öğretilebilir ve ayrıca insan müdahalesine gerek kalmadan daha karmaşık görevleri gerçekleştirecek şekilde yapılandırılabilir. RPA, veri aktarımı, müşteri profillerini güncelleştirme, veri girişi, stok yönetimi ve daha karmaşık görevler dahil olmak üzere çeşitli faaliyetleri otomatikleştirerek işletmenize fayda sağlar.

Robotik süreç otomasyonunun yedi temel avantajı şunlardır:

 1. Zaman kazanın

  Yinelenen yönetim görevleri, birçok iş sürecinin ortak parçasıdır. RPA, işletmenizin yinelenen görevleri robotik bir hızla otomatikleştirip gerçekleştirmesine olanak tanır. Ayrıca şirketiniz ve çalışanlarınız RPA'dan yararlanarak hassas ve karmaşık görevlere daha fazla zaman ayırabilir.

 2. Yatırım geri dönüşünü artırın

  RPA araçları, yinelenen görevleri yönetmede insanlardan daha verimlidir ve işletmenizin iş üretkenliğini artırmasına yardımcı olur. Bu nedenle RPA'nın en büyük avantajlarından biri, yatırım geri dönüşü üzerindeki olumlu etkisidir. Robotik süreç otomasyonu ile işletmeniz çeşitli süreçleri iyileştirip zaman içinde önemli miktarda niteliksel ve niceliksel veri toplayabilir ve edinilen bilgilerle maliyetler daha verimli bir şekilde yönetilebilir.

 3. İnsan hatalarını ortadan kaldırın

  Gerçekçi olmak gerekirse, bir kişi rolünde ne kadar yetenekli olursa olsun, insan hataları ve yorgunluk her zaman dikkate alınması gereken etkenlerdir. RPA sayesinde otomatik botlar asla yorulmaz ve görevler her defasında olması gerektiği gibi doğru bir şekilde gerçekleştirilir.

 4. Güvenliği artırın

  Siber güvenlik, işletmeniz için son derece önemlidir ve RPA çözümleri güvenlik tehditlerine karşı korunmanıza yardımcı olur. RPA, insanların hassas veriler ve bilgilerle etkileşim sayısını azaltıp güvenliği artırarak maliyetli veri sızıntılarını ve ihlallerini önlemeye yardımcı olur. RPA araçları, yetkisiz kullanıcıların erişimine karşı koruma sağlama veya tetiklenen hesap oturum kapatma işlemlerini gerçekleştirme gibi önlemlerle işletmenizi güvende tutmanıza yardımcı olur.

 5. Uyumluluğu artırın

  Uyumluluk, işletmenizin güvenilirliği ve sürdürülebilirliği için önemlidir. RPA çözümleri, belirlenmiş kurallara ve yönergelere oldukça doğru ve tutarlı bir şekilde uyum sağlar. Genellikle çoğu kuruluş, çeşitli endüstri ve kamu düzenlemelerine uygun şekilde faaliyet gösterir. Bu kuruluşlar, RPA'nın sunduğu otomatikleştirilmiş, tutarlı uyumluluk avantajlarından yararlanabilir. Ayrıca RPA, birden çok uygulama denetimi yapmak yerine tek bir konumdan denetlenebilir ve bu da uyumluluk risklerini azaltır. Robotik süreç otomasyonu, sözleşme iş akışları ve gönderimleri ile form güncelleştirmelerinin yanı sıra uyumlulukla ilgili bildirimlere ve uyarılara uygulanabilir.

 6. İş süreci otomasyonunu ölçeklendirin

  Şirketiniz RPA aracını daha fazla iş faaliyetine uyguladığında, süreçlerin ve görevlerin otomasyonu kuruluşunuzun tamamına uygulanır. Robotik süreç otomasyonu, siparişlerin ve faturaların işlenmesi, stok yönetimi veya diğer üretim ve hizmet biçimleri dahil olmak üzere işletmenizin dönemsel talep artışlarını ve öngörülen hedefleri daha fazla güvenilirlikle karşılayacak şekilde ölçeklenmesine de olanak tanır.

 7. Çalışan memnuniyeti

  Sıkıcı süreçler otomatikleştirildiğinde, çalışanlar işletmenizin daha kritik gereksinimlerine odaklanmak için zaman ayırabilir. RPA, genellikle insanlar tarafından gerçekleştirilen yinelenen görevleri azalttığından çalışan memnuniyeti artar. Böylece çalışanlar becerilerini iş planlaması, halkla ilişkiler ve beyin fırtınası gibi stratejik düşünme gerektiren görevlerde kullanabilirler.

İş akışı otomasyonu kuruluşunuza nasıl fayda sağlar?

İş akışı otomasyonu, basitleştirilmiş bir iş akışı oluşturmak için iş süreçlerini otomatikleştiren ve birbirine bağlayan otomasyon teknolojisinin kullanımı anlamına gelir. İş akışı otomasyonu, bir iş akışı içindeki bireysel görevleri gerçekleştirmek için RPA'yı kullanır. İş akışı otomasyonu, baştan sona tüm süreçleri otomatikleştirip birbirine bağlayarak eksiksiz bir iş akışı oluşturduğundan RPA'dan farklıdır.

İş akışı otomasyonunun kuruluşunuza fayda sağlamasının dört yolu şunlardır:

 1. Süreçleri basitleştirin

  İş akışı otomasyonu, görevleri insanlardan daha hızlı ve daha doğru bir şekilde gerçekleştirir. Ayrıca işle ilgili çeşitli faaliyetleri birbirine bağlayıp otomatikleştirerek kuruluşunuzun süreçlerini kolaylaştırır.

 2. Üretkenliği artırın

  Zaman zaman şirketler, ortalamanın üzerindeki talepleri karşılamak için süreçlerin daha hızlı gerçekleştirilmesine gereksinim duyar. İş akışı otomasyonu yazılımı, iş süreçlerinizin hızını ve doğruluğunu artırıp kuruluşunuzdaki otomatik süreçleri ölçeklendirerek üretkenliği artırır. Üretkenlik artışı, kuruluşunuza ve müşteri tabanınıza hizmet verebilmeniz ve bu alanlarda büyüme anlamına gelir.

 3. Güvenilirliği artırın

  Otomatik süreçler bir iş akışının kurallarına tam olarak uyduğundan hata yapma olasılığının çok daha düşük olduğu sonuçlar sunar. Böylece her defasında güvenilir sonuçlar sağlayan otomasyon araçları ile kuruluşunuz güven kazanır.

 4. Maliyetleri kontrol edin

  Her işletme, maliyetlerini ve harcamalarını verimli bir şekilde yönetmek ister. Ancak iş süreçleri genellikle talep ve değişen insan faktörü gibi birçok değişkenden etkilenir ve bu da maliyetlerin dalgalanmasına neden olabilir. İş akışı otomasyonu, standartlaştırılmış süreçleri otomatikleştirerek kuruluşunuzun daha öngörülebilir sonuçlar ve maliyetler elde etmesini sağlar. Kuruluşunuz, iş akışı otomasyonunu kullanarak ek kaynak gereksinimini azaltır. Bunun yanı sıra maliyetleri yönetebilecek ve değişen talepleri daha tutarlı bir şekilde karşılayabilecek donanıma sahip olur.

Endüstriler ve bölümler için RPA

RPA, çeşitli endüstriler ve bölümlerdeki görevleri yönetmek için uyarlanabilir. Altı endüstri ve bölümün robotik süreç otomasyonunu nasıl kullanabileceği aşağıda açıklanmıştır:

 1. Bilgi teknolojileri

  Bilgi teknolojileri (BT) bölümleri, artan uyumluluk, iş yükü azaltma ve azaltılmış güvenlik riski özellikleri için RPA araçlarından yararlanır. Bu bölümlerde düzenli olarak sorulan sorular, biletler ve güvenlikle ilgili görevler gibi birçok iş yükü vardır. RPA, biletleri önceliklendirmek ve yazılım güncelleştirme anımsatıcıları gibi uzman müdahalesi gerektirmeyen görevleri yerine getirmek için uygulandığında BT bölümlerinin iş yükünü azaltır. Ayrıca RPA, uygulamalar arasında uyumluluk denetimleri ile altyapı kurulumu ve yönetimi gibi uzman görevlerini de yönetebilir.

 2. İnsan kaynakları

  Çalışan alımı ve yeni işe alım gibi faaliyetlerle ilişkili yinelenen görevlere harcanan zamanı azaltın. İnsan kaynakları, yüksek becerili çalışanları işe alma arayışında uygulamaları hızlı bir şekilde işlemek için RPA yazılımını kullanabilir. RPA, yeni çalışanlara e-posta ve parola gibi kimlik bilgilerinin yanı sıra gerekli işe alım belgelerini sağlamak gibi rutin işe alım görevlerini gerçekleştirmek için de uyarlanabilir.

 3. Finans

  Finans takımları için veri doğruluğu ve kayıt tutma işlemleri oldukça önemlidir. RPA araçları, muhasebe ve veri yönetiminin doğruluğunu ve güvenilirliğini artırır. RPA yazılımı, basit veya karmaşık finansal hesaplamalar gerçekleştirerek, alacaklar için iletişimi otomatikleştirerek, otomatik konsolidasyon ve raporlamalar sağlayıp ödemeleri doğrulayarak finans bölümlerine de yardımcı olabilir.

 4. Satış

  RPA çözümü ile satış süreçleri kolaylaştırılır. Otomasyonu kullanan satış takımları, otomatik erişim, profil güncelleştirmeleri ve yeni müşteri adayı alma işlemleriyle potansiyel iş hacmini artırır. RPA aracı rutin, bölümler arası görevlerde uzmanlık gereksinimini azaltarak satış takımları ve diğer bölümler arasında daha iyi bir iş birliğine de olanak tanır.

 5. Pazarlama

  Pazarlama takımları, robotik süreç otomasyonundan çeşitli şekillerde faydalanabilir. Örneğin, pazarlama bölümleri, reklam satın alma, tetiklenen kılavuzlar, iş akışı yönetimi ve analiz için RPA uygular. RPA yazılımı ile pazarlama takımları, yaratıcılıktan ödün vermeden içerik oluşturmaya ve sunmaya odaklanır.

 6. Operasyonlar

  RPA, farklı operasyonel süreçleri basitleştirip maliyetlerini azaltabilir. Örneğin RPA, sorguları hızlı bir şekilde değerlendirmek ve satın alma süreçleri kapsamında talepleri karşılamak için kullanılabilir. Tedarik zincirlerinde ise RPA, sipariş verme, sipariş iletişimleri, sipariş karşılama ve ödeme işlemlerini yönetir.

RPA araçları hakkında daha fazla bilgi edinin

RPA araçları hakkında daha fazla bilgi edindikçe RPA'nın özellikleri ve RPA ile iş akışı otomasyonu arasındaki farkları bilmek önem kazanır. Bunun yanı sıra önce iş gereksinimlerinizi tam olarak anlayıp ardından bu gereksinimleri çözmek ve iş süreçlerinizi iyileştirmek için doğru RPA çözümünü bulmak da önemlidir.

Robotik süreç otomasyonu araçlarını bulmak için Microsoft Power Automate gibi güçlü RPA özelliklerine sahip RPA araçlarını keşfedin.

Sık sorulan sorular

Robotik süreç otomasyonunun avantajları nelerdir?

Robotik süreç otomasyonunun avantajları arasında zaman ve insan kaynağı tasarrufu, artan yatırım geri dönüşü, insan hatalarının ortadan kaldırılması ve kuruluş genelinde otomasyonu ölçeklendirme özelliği yer alır.

İş akışı otomasyonu kuruluşunuza nasıl fayda sağlar?

İş akışı otomasyonu, bir iş sürecinin belirli veya tüm bileşenlerini otomatikleştirip verimliliği artırarak kuruluşunuza avantaj sağlar.

İş akışı otomasyonunun avantajları nelerdir?

İş akışı otomasyonunun avantajları arasında süreç basitleştirme, artan üretkenlik ve güvenilirlik ile maliyetleri daha fazla denetleyebilme özellikleri gösterilebilir.

Robotik süreç otomasyonu her süreç için kullanılabilir mi?

RPA, yapılandırılmış, kural tabanlı, yinelenen süreçler için kullanıldığında en iyi performansı gösterir. Sürekli değişen niteliklere sahip süreçler RPA için daha az uygundur.