Kendinize uygun AI Builder kapasitesini hesaplayın

Kartvizit okuyucu

Kartvizitlerdeki ad ve e-posta gibi bilgileri belirleyip ayıklar

Ayda kaç kartvizit işleyeceksiniz?

Please enter a whole number greater than zero.

Bir kurumun 300 satış elemanı var ve bunların her biri, potansiyel müşteri veritabanına ayda 15 kişi ekliyor. Kartvizit okuyucuyu kullanarak kartvizit ekleme sürecini otomatikleştirmek isteyen bu kurumun 1 birim AI Builder satın alması gerekir.

Kartvizit okuyucu hakkında daha fazla bilgi edinin

Kategori sınıflandırması

Metin girişlerine etiket atamak için doğal dil işlemeyi kullanır

Ayda kaç metin dizesi analiz edeceksiniz?

Please enter a whole number greater than zero.

Bir kurum ayda 40.000 müşteri e-posta alıyor ve işliyor.
Kurumun, kategorilere ayırma işlemini otomatikleştirmek ve ardından kategori sınıflandırması ve Power Automate kullanarak doğru takıma yönlendirme yapmak için 1 birim AI Builder satın alması gerekiyor.

Kategori sınıflandırması hakkında daha fazla bilgi edinin

Belge işleme

Belgelerden alanları ve tabloları tanımlayıp ayıklar

Aylık kaç sayfa işleyeceksiniz?

Please enter a whole number greater than zero.

Bir kurum, teslimat emirleri alıp işliyor. Bu kurumun AI Builder belge işleme özelliğini ve Power Automate'i kullanarak sevkiyat işlemini otomatikleştirmek üzere aylık 20.000 sayfa teslimat siparişi için 2 milyon hizmet kredisi (2 birim AI Builder) satın alması gerekir.

Belge işleme hakkında daha fazla bilgi edinin

Varlık ayıklama

Metindeki belirli verileri tanır ve temel öğeleri önceden tanımlanmış kategoriler halinde sınıflandırır

Ayda kaç metin dizesi analiz edeceksiniz?

Please enter a whole number greater than zero.

Bir şirket aylık 40.000 müşteri geri bildirim formu alıp işliyor. Şirketin varlık ayıklama ve Power Automate kullanarak e-postadan ilgili bilgilerin ayıklanmasını ve Microsoft Dataverse'de depolanmasını otomatikleştirmek için 1 birim AI Builder satın alması gerekir.

Varlık ayıklama hakkında daha fazla bilgi edinin

Kimlik belgesi okuyucu

Kimlik belgelerindeki bilgileri okuyun ve kaydedin

Aylık kaç kimlik belgesi işleyeceksiniz?

Please enter a whole number greater than zero.

Bir kurum, müşterilerin ikametgah kanıtı olarak resmi sürücü belgelerinin taramasını göndermesi gereken özel bir işlem başlatıyor. Bu kurumun aylık 8.000 sürücü belgesindeki bilgileri ayıklamayı otomatikleştirmek için 1 birim AI Builder satın alması gerekir.

Kimlik belgesi okuyucu hakkında daha fazla bilgi edinin

Resim sınıflandırması

Görüntüler için etiketleri kategorilere ayırın ve atayın

Ayda kaç görüntü işleyeceksiniz?

Please enter a whole number greater than zero.

Bir kurum, faaliyetlerinin parçası olarak her ay 500.000 çiçek görüntüsü topluyor. Kurumun, çiçek türünü belirlemek için bu görüntülerin sınıflandırılmasını otomatikleştirmek üzere 2 birim AI Builder satın alması gerekir.

Resim sınıflandırması hakkında daha fazla bilgi edinin

Fatura işleme

Faturalardan önemli bilgileri tanımlayıp ayıklar

Aylık kaç fatura işleyeceksiniz?

Please enter a whole number greater than zero.

Bir kurum aylık ortalama 40.000 adet fatura alıp işliyor. Bu kurumun AI Builder fatura işleme özelliğini ve Power Automate kullanarak fatura işlemeyi otomatikleştirmek için 2 birim AI Builder satın alması gerekir.

Fatura işleme hakkında daha fazla bilgi edinin

Temel ifade ayıklama

Yapılandırılmamış metin belgelerindeki anahtar ifadeleri tanımlayıp ayıklar

Ayda kaç metin dizesi analiz edeceksiniz?

Please enter a whole number greater than zero.

Bir şirket, müşterileri için etkinlik düzenledi ve her katılımcının etkinlikle ilgili görüşünü bir geri bildirim formunda paylaşmasını istedi. 1.000 form yanıtındaki temel ifadeleri ayıklamak için şirketin 1 birim AI Builder satın alması gerekir.

Temel ifade ayıklama hakkında daha fazla bilgi edinin

Dil algılama

Metin belgesindeki hakim dili tanımlar

Ayda kaç metin dizesi analiz edeceksiniz?

Please enter a whole number greater than zero.

Bir kurumun, destek ekibine e-postayla ulaşan küresel bir müşteri ağı var. Destek ekibi günlük 30.000 e-posta alıyor. Bu e-postalar, yazıldıkları dil temel alınarak belirli coğrafi bölgelerdeki müşteri hizmet merkezlerine yönlendiriliyor. Dil algılama sürecini tamamen otomatik hale getirmek isteyen bu kurumun 2 birim AI Builder satın alması gerekir.

Dil algılama hakkında daha fazla bilgi edinin

Nesne algılama

Yaygın nesne algılama

Resimlerdeki öğeleri tanımlar, sayar ve etiketler

Ayda kaç model eğiteceksiniz?

Lütfen sıfırdan büyük bir tam sayı girin.

Ayda kaç görüntü eğiteceksiniz?

Lütfen sıfırdan büyük bir tam sayı girin.

Eğittiğiniz modelle ayda kaç görüntü işleyeceksiniz?

Lütfen sıfırdan büyük bir tam sayı girin.

Alana özgü nesne algılama

Resimlerde yer alan perakende raflarındaki nesneler veya marka logoları gibi belirli öğe türlerini tanımlar, sayar ve etiketler

Ayda kaç model eğiteceksiniz?

Lütfen sıfırdan büyük bir tam sayı girin.

Ayda kaç görüntü eğiteceksiniz?

Lütfen sıfırdan büyük bir tam sayı girin.

Eğittiğiniz modelle ayda kaç görüntü işleyeceksiniz?

Lütfen sıfırdan büyük bir tam sayı girin.

Bir üretim kurumu, üretim hattındaki ürünleri birleştiriyor. Denetim kamerası, her 5 saniyede bir üretim hattından anlık görüntüler alarak bölüm yöneticisini eksik parçalar hakkında uyarıyor. Parçaların varlığını otomatik olarak algılamak ve modeli her ay yeniden eğitmek için kurumun 2 birim AI Builder satın alması gerekir.

Nesne algılama hakkında daha fazla bilgi edinin

Tahmin

Geçmişteki veri desenlerini ve sonuçları kullanarak gelecek sonuçları tahmin eder

Kaç modele ihtiyacınız olacak?

Lütfen sıfırdan büyük bir tam sayı girin.

Model başına kaç çıktı tahmin edeceksiniz?

Lütfen sıfırdan büyük bir tam sayı girin.

Tahminleri hangi sıklıkla güncelleştirmeniz gerekecek?

Bir kurum, 2,5 milyon müşteriden oluşan veritabanını kullanarak müşteri erimesini tahmin etmek istiyor. Herhangi bir kesinti olmadan AI Builder koruma modelini yeniden eğitmek ve tahmin edilen erime oranını her ay güncelleştirmek için kurumun 1 birim AI Builder satın alması gerekir.

Tahmin hakkında daha fazla bilgi edinin

Makbuz işleme

Makbuzlardan önemli bilgileri tanımlayıp ayıklar

Aylık kaç makbuz işleyeceksiniz?

Please enter a whole number greater than zero.

Bir şirket aylık 2.000 adet makbuz alıp işliyor. Bu şirketin AI Builder makbuz işleme özelliğini ve Power Automate'i kullanarak gider raporlamasını otomatikleştirmek için 1 birim AI Builder satın alması gerekir.

Makbuz işleme hakkında daha fazla bilgi edinin

Duyarlılık analizi

Metin verilerindeki olumlu, olumsuz veya tarafsız duyarlılıkları algılar

Ayda kaç metin dizesi analiz edeceksiniz?

Please enter a whole number greater than zero.

Bir kurum, 1.000 müşteriye anket göndererek yeni ürünü hakkında geri bildirim talep ediyor. Kurum daha sonra olumlu, olumsuz veya tarafsız duyarlılığın yüzdesini belirliyor. Geri bildirim duyarlılığını otomatik olarak analiz etmek için kurumun 1 birim AI Builder satın alması gerekir.

Duyarlılık analizi hakkında daha fazla bilgi edinin

Metin tanıma

Resimlerdeki basılı ve el ile yazılmış metinleri algılamak için optik karakter tanıma (OCR) teknolojisini kullanır

Ayda kaç görüntü işleyeceksiniz?

Please enter a whole number greater than zero.

Bir kurumun, fotoğraflar üzerinden otomatik satış makinelerinin kimliklerini ayıklamak için metin tanıma kullanan 20 saha operatörü var. Resimlerden makine kimliklerini ayıklama işlemini tamamen otomatik hale getirmek üzere kurumun, aylık 50.000 fotoğraf için 1 milyon hizmet kredisi (1 birim AI Builder) satın alması gerekir.

Metin tanıma hakkında daha fazla bilgi edinin

Metin çevirisi

Metinleri 60'tan fazla dile çevirin

Aylık kaç metin dizesi analiz edeceksiniz?

Please enter a whole number greater than zero.

Bir kurum farklı dillerde aylık 60.000 müşteri isteği alıyor. AI Buildermetin çevirisi ve Power Automatekullanarak bu isteklerin çevirisini otomatikleştirmek isteyen bu kurumun 2 birim AI Builder satın alması gerekir.

Metin çevirisi hakkında daha fazla bilgi edinin

GPT ve AI istemleriyle metin oluşturma

GPT ile metin oluşturun, belgeleri özetleyin ve daha fazlasını yapın

Aylık kaç GPT isteği gerçekleştireceksiniz?

Please enter a whole number greater than zero.

Bir kurum, müşteri isteği e-postaları almakta ve bunları işlemektedir. Her GPT isteği, e-posta girişlerini (ortalama 500 kelime yani 350 belirteç) ve isteği (300 kelime yani 210 belirteç) içerir. Oluşturulan yanıt yaklaşık 500 kelime (350 belirteç) olmalıdır. Yanıtların AI Builder GPT ve Power Automate kullanılarak otomatikleştirilmesini sağlamak üzere şirketin ayda 200.000 e-posta için 3 milyon hizmet kredisi (3 AI Builder birimi) satın alması gerekmektedir.

Metin oluşturma hakkında daha fazla bilgi edinin
t

Maliyet tahmini 1, 2

AI Builder eklenti birimleri 3, 4 0 birim
$0 aylık ücret

1 Fiyatlar tahminidir, değişebilir ve resmi bir fiyat teklifi olarak değerlendirilemez. Gerçek kapasite gereksinimleri kullanım sıklığına, eğitim sayısına ve diğer etkenlere göre önemli ölçüde değişiklik gösterebilir. Bu tahmin yalnızca yönlendirme amaçlıdır, herhangi bir performans veya gerçek fiyat garantisi vermez.

2 Görüntülenen AI Builder birimi hacmi ve buna karşılık gelen ücretler hem genel kullanılabilirlik (GA) aşamasına gelmiş hem de şu anda önizleme aşamasında yayınlanmış modelleri yansıtır. Yalnızca genel kullanılabilirlik aşamasındaki modellerde AI Builder kapasitesi kullanılır. Sürüm durumu hakkında daha fazla bilgi edinin.

3 AI Builder eklenti fiyatlandırmasına temel Power Apps, Power Automate veya Dynamics 365 lisansı dahil değildir.

4 Eklenti biriminin fiyatı hacme bağlıdır: 1-9 birim satın alındığında $500 (Katman 1), 10-49 birim satın alındığında $375 (Katman 2), 50'den fazla birim satın alındığında $250 (Katman 3).