เทมเพลต Microsoft Power Automate

ปุ่มโฟลว์สำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ Harvest

บันทึกหนึ่งชั่วโมง

By ชุมชน Power Automate ของ Microsoft

บันทึกเวลาให้คำปรึกษา 1 ชั่วโมงใน Harvest หลังจากการกดปุ่มโฟลว์นี้

ไอคอนโฟลว์

ทำงานน้อยลง แต่ให้ผลมากขึ้น

เชื่อมต่อแอปโปรดของคุณเพื่อให้ทำงานซ้ำโดยอัตโนมัติ

ไอคอนเล่น

ดูวิธีการทำงาน

ดูวิดีโอสั้นๆ เกี่ยวกับ Microsoft Power Automate

ไอคอนหนังสือ

สร้างทักษะของคุณ

เรียนรู้วิธีการสร้างโฟลว์อย่างง่ายไปจนถึงขั้นสูง

เทมเพลตเพิ่มเติมให้ลองใช้