เทมเพลต Microsoft Power Automate

OneDrive for Business ผู้ใช้ Office 365 Microsoft Teams OneDrive for Business

เมื่อมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ใน OneDrive แจ้งให้ฉันทราบใน Teams

By Microsoft

รับข้อความใน Microsoft Teams เมื่อมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ OneDrive ในโฟลเดอร์ที่ระบุ

ไอคอนโฟลว์

ทำงานน้อยลง แต่ให้ผลมากขึ้น

เชื่อมต่อแอปโปรดของคุณเพื่อให้ทำงานซ้ำโดยอัตโนมัติ

ไอคอนเล่น

ดูวิธีการทำงาน

ดูวิดีโอสั้นๆ เกี่ยวกับ Microsoft Power Automate

ไอคอนหนังสือ

สร้างทักษะของคุณ

เรียนรู้วิธีการสร้างโฟลว์อย่างง่ายไปจนถึงขั้นสูง

เทมเพลตเพิ่มเติมให้ลองใช้